Strona startowa

Punkt Informacji Turystycznej


Punkt Informacji Turystycznej

28 – 136 Nowy Korczyn
Rynek 16
Tel. 511 299 988
E – mail: turystyka@nowykorczyn.pl

Oferuje usługi w zakresie:
-    Informacji osób zainteresowanych o wydarzeniach kulturalno – turystycznych w gminie Nowy Korczyn i woj. świętokrzyskim,
-    Rozprowadzaniu nieodpłatnie materiałów promocyjnych,
-    Przekazywaniu  informacji o zabytkach, pamiątkach, Miejscach Pamięci Narodowej oraz ważnych wydarzeniach historycznych naszego regionu,
-    Organizowanie wycieczek po najbliższej okolicy, a także wyjazdowych do miejsc zabytkowych i sakralnych woj. świętokrzyskiego,
-    Opracowywanie tras wycieczek po Ponidziu,
-    Oprowadzanie grup wycieczkowych po miejscach zabytkowych naszej gminy,
-    Szkolenie młodzieży gimnazjalnej  w zakresie historycznym o miejscach zabytkowych naszego regionu, jako młodych przewodników,
-    Przygotowywanie prelekcji, referatów i konferencji z zakresu wiadomości o naszym regionie,
-    Przygotowywanie biografii osób zasłużonych dla naszej miejscowości i regionu,
-    Przeprowadzanie konkursów tematycznych związanych z najbliższym regionem.
Zapraszamy wszystkich chętnych do budynku PIT do uzgodnienia terminu i trasy wycieczki.

Wycieczkę można uzgodnić z przewodnikiem również telefonicznie.