Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego - ważne

Dodał: administrator Data: 2019-02-12 21:36:12 (czytane: 1020)

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn informuje, iż rolnicy zainteresowani odzyskaniem części pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinni w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. oraz innymi załącznikami np. uwierzytelnionymi kserokopiami umów dzierżawy gruntów, oświadczeniem o użytkowaniu gruntów rolnych itp.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO – WAŻNE

Od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244) zwrot podatku akcyzowego dotyczy oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00.
W związku z powyższym do zwrotu podatku akcyzowego w pierwszym terminie 2019 r. można uwzględnić faktury dokumentujące zakup oleju napędowego:
1) od dnia 01.08.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. oznaczone kodem CN 2710 19 41 do 2710 19    49, 3824 90 91 oraz 2710 20 11 do 2710 20 19.
2) od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.01.2019 r. oznaczone kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00.
W przypadku składania wniosku w drugim terminie (sierpień 2019 r.) pod uwagę brane będą wyłącznie faktury oznaczone kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00.

Do pobrania
  >> wnioski, informacje i oświadczenia

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 roku wynosi:
 100 zł * ilość ha użytków rolnych  
oraz
 30 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących
w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku

    Wobec powyższego rolnicy którzy w 2018 r. posiadali bydło i chcą uzyskać w odniesieniu do niego zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego powinni również dołączyć do wniosku  dokument zawierający informacje o dużej liczbie jednostek przeliczeniowych który można uzyskać oddziałach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
     Należy pamiętać, że producenci rolni posiadający grunty na terenie Gminy Nowy Korczyn winni kierować wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym Korczynie oraz dołączyć oryginały faktur potwierdzających zakup oleju napędowego, które zostaną zwrócone zainteresowanym wnioskodawcom po uprzednim umieszczeniu na nich stosownej adnotacji oraz wykonaniu uwierzytelnionej  kserokopii.
W przypadku wątpliwości co do wypełniania poszczególnych pól zamieszczonych we wniosku należy skontaktować się z właściwym pracownikiem pod numerem telefonu 41 234 45  12 lub osobiście w UMiG ul. Krakowska 1 pokój nr 1. Błędy merytoryczne zawarte we wniosku będą skutkowały jego ponownym wypełnieniem.

UWAGA
Producenci roli którzy będą składać wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego  w cenie oleju napędowego w dwóch terminach tj. od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. i od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2019 r. oraz będą zainteresowani zwrotem wyżej wymienionego podatku w związku z posiadaniem bydła obowiązani są każdorazowo dołączyć do wniosku dokument zawierający informacje o dużej liczbie jednostek przeliczeniowych który można uzyskać oddziałach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wobec powyższego należy wyposażyć się w dwa egzemplarze wyżej wymienionego dokumentu.

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Nie przegap

więcej

Wydarzenia / Imprezy

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Wolne miejsca na montaż instalacji solarnych

W związku z realizacją projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn,...