Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Zasady segregacji śmieci

Dodał: administrator Data: 2022-05-20 12:11:22 (czytane: 732)

Szanowni Mieszkańcy, Przypominamy o prawidłowej segregacji odpadów!

W ostatnim czasie zaobserwowaliśmy znaczący wzrost ilości odpadów zmieszanych w całości frakcji odpadów komunalnych. Jest to spowodowane, brakiem segregacji odpadów i nie wydzielaniem z ich strumienia surowców takich jak: szkło, papier, tworzywa sztuczne i bioodpady.
Opłata za zagospodarowanie i transport odpadów zmieszanych  (20 03 01) jest bardzo wysoka, wynosi 818 zł brutto za 1 tonę. Dla porównania cena transportu i zagospodarowania wysegregowanego szkła to koszt 301 zł brutto za 1 tonę. Ponadto Gmina jest zobowiązana do osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, który z roku na rok staje się coraz wyższy. W przypadku  jego niezrealizowania, zostanie nałożona kara.
Jeśli nie zmienimy sposobu segregacji, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tego tytułu wzrośnie.
Aby temu zapobiec, prosimy o przestrzeganie zasad segregacji odpadów komunalnych:
1. Szkło i odpady opakowaniowe ze szkła zbierane selektywnie umieszcza się w worku lub
pojemniku w kolorze zielonym.
2. Papier, tekturę zbierane selektywnie umieszcza się w worku lub pojemniku w kolorze niebieskim.
3. Tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe zbierane selektywnie umieszcza się w worku lub pojemniku w kolorze żółtym.
4. Odpady biodegradowalne, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, a także odpady zielone umieszcza się w worku lub pojemniku w kolorze brązowym lub przydomowym kompostowniku.
5. Meble, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny dwa razy w roku odbierane będą sprzed nieruchomości przez podmiot odbierający odpady komunalne, ewentualnie można je przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
6. Odpady budowlane i rozbiórkowe muszą zostać załadowane do odpowiedniego pojemnika lub kontenera uniemożliwiającego pylenie i przekazane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Każda frakcja odpadów budowlanych musi być dostarczona oddzielnie, nie dopuszcza się łączenia różnych rodzajów odpadów. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu  41 23 45 412.
7. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w szkołach, placówkach handlowych i usługowych.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr VII/74/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w sytuacji w której właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 32,00 zł brutto za mieszkańca  za miesiąc. W najbliższym czasie zostaną przeprowadzone kontrole sposobu segregacji odpadów.

 segregacja1.jpg

 segregacja2.jpg

segregacja3.jpg

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Nie przegap

więcej

Wydarzenia / Imprezy

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zbiórka żywności dla Ukrainy

Szanowni Państwo, przypominamy że do 15 lutego trwa zbiórka żywności dla Ukrainy. Chcemy włączyć się we wspólną inicjatywę Miasta...