Strona startowa

Władze Gminy


Burmistrz:
Paweł Zagaja
041 2345 409
gmina@nowykorczyn.pl

Z-ca Burmistrza:
Piotr Strach
041 2345 408
wicewojt@nowykorczyn.pl

SEKRETARZ:
Józef Boduszek
041 2345 407
sekretarz@nowykorczyn.pl

SKARBNIK:
Joanna Parlak
041 2345 410
skarbnik@nowykorczyn.pl