Strona startowa

Władze Gminy


Wójt:
Paweł Zagaja
041 377 10 03
wojt@nowykorczyn.pl

Z-ca Wójta:
Piotr Strach
041 377 10 03 w. 26
wicewojt@nowykorczyn.pl

SEKRETARZ:
Józef Boduszek
041 377 10 03 w. 30
sekretarz@nowykorczyn.pl

SKARBNIK:
Joanna Parlak
041 377 14 30 w. 24
skarbnik@nowykorczyn.pl