Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Usługi opiekuńcze, rehabilitacja w domu ...

Dodał: administrator Data: 2020-04-27 12:02:37 (czytane: 561)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, iż od dnia 01.04.2020 r. przystępuje do realizacji Projektu ,,Lepsze Oblicze Życia’’ współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020. Realizacja założeń projektowych obejmuje okres od 01.04.2020 r. do 31.03.2022 r.

Celem głównym Projektu ,,Lepsze Oblicze Życia’’ jest zwiększenie dostępności do usług specjalistycznych i minimalizacja barier i braków uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie w środowisku lokalnym poprzez zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, podnoszeniem kompetencji opiekunów osób niesamodzielnych oraz kompleksowe wsparcie w postaci poradnictwa specjalistycznego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju obejmie wsparciem osoby z terenu gminy Busku-Zdrój oraz miast gmin miejsko-wiejskich (Wiślicy, Stopnicy, Pacanowa, Nowego Korczyna):

- 50 osób, które skorzystają z pomocy opiekuna osób niesamodzielnych (30 Kobiet i 20 Mężczyzn)
- 25 osób, które ukończą kurs opiekuna osób niesamodzielnych do świadczenia ww. usług.

Odbiorcami usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania będą osoby niesamodzielne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Przez usługi opiekuńcze należy tu rozumieć usługi, które obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeby życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza oraz w miarę możliwości – utrzymanie kontaktu z otoczeniem. Pracownicy socjalni w ramach rekrutacji dotrą do każdej osoby wyrażającej chęć uczestnictwa, by na miejscu ocenić warunki i kryteria udziału w Projekcie. Dodatkowo 30 Uczestników Projektu skorzysta z usług usprawniająco- rehabilitacyjnych. Usługi te świadczone w miejscu zamieszkania będą dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności wykonane przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
Wsparcie każdego Uczestnika Projektu odbywać się będzie na podstawie indywidualnie przygotowanej ścieżki wsparcia, opracowanej we współpracy z osobą objętą pomocą.

Dodatkowo każdy Uczestnik Projektu będzie miał zapewnioną:
- organizację dowozu osób niepełnosprawnych do placówek użyteczności publicznej;
- wsparcie psychologiczne;
- opiekę doradcy ds. Osób Niepełnosprawnych;
- opiekę pracownika socjalnego.

Pragniemy również poinformować,że przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, z której mogą skorzystać zarówno Uczestnicy Projektu jak i wszystkie osoby potrzebujące sprzętu rehabilitacyjnego.
Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia w ramach Projektu „Lepsze Oblicze Życia” zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju, pod numerem telefonu  /041/ 370 81 81

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Nie przegap

więcej

Wydarzenia / Imprezy

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2020 - Uwaga odbiór wszystkich odpadów w jednym dniu

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych i segregowanych z terenu gminy Nowy Korczyn...