Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

TMZK świętowało jubileusz

Dodał: administrator Data: 2020-03-13 12:58:35 (czytane: 767)

W lutowe popołudnie w restauracji „W Starym Młynie” zebrała zebrali się członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej, aby w swoim gronie obchodzić 25. lecie powstania i działalności stowarzyszenia.

Uroczystość w Opatowcu rozpoczęła się od przedstawienia historii, a szczególności celów i zadań początków powstania i działań stowarzyszenia. Jak zwykle pięknie zrelacjonował to pan Marian Czaja, pierwszy prezes TMZK, poeta i długoletni działacz społeczny na naszej korczyńskiej ziemi.
Przedstawiciel samorządu Miasta i Gminy Nowy Korczyn – pan Piotr Strach, wiceburmistrz złożył podziękowanie  i list gratulacyjny od burmistrza Miasta Nowy Korczyn – Pawła Zagai za dotychczasową działalność, na ręce obecnej przewodniczącej Ligii Płonki.
W uroczystości nie mogło zabraknąć ks. Dziekana Dekanatu Nowokorczyńskiego – Marka Małczęcia – proboszcza Parafii p. w. św. Mikołaja w Starym Korczynie oraz ks. proboszcza parafii w Nowym Korczynie – Pawła Majewskiego, kustosza sanktuarium św. Kingi. Towarzystwo od lat współpracuje z tymi kapłanami w szerzeniu kultu św. Kingi na naszej ziemi.
Miłą niespodzianką dla najstarszych stażem członków towarzystwa było nie tylko podziękowanie w postaci dyplomu, ale również nagrody książkowe, ufundowane przez  Państwa Helenę i Marka Niedźwiedziów, którzy również w znacznym stopniu sponsorowali tę wyjątkową uroczystość.
Na zakończenie można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że 25 lat pracy społecznej na rzecz naszego  regionu, to z pewnością nie jest czas stracony. Wszystkim członkom TMZK, sympatykom osobom wspierającym i aktywistom, przedstawicielom władzy samorządowej dziękujemy i życzymy wytrwałości oraz pomyślności na dalsze lata pracy.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Korczyńskiej w Nowym Korczynie zawiązało się 17 kwietnia 1994 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Korczynie. Komitet założycielski stanowiło 17 osób, ludzi wielkiego serca, zaangażowania, pasji i przebogatej wiedzy o naszym regionie. Z  czasem tych społeczników przybywało, obecnie TMZK liczy 70 członków, w tym 5 członków honorowych. Towarzystwo opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków i honorowym pełnieniu funkcji w jego władzach.
Celem TMZK jest:
    szerzenie i umacnianie przywiązania do Ziemi Korczyńskiej, wśród jego mieszkańców i przyjaciół zamiejscowych,
    upowszechnianie znajomości jej dziejów,
    opieka nad zabytkami,
     popieranie i inicjowanie wszechstronnego rozwoju Ziemi Korczyńskiej,
    rozwijanie turystycznych walorów gminy,
    inspirowanie do twórczego działania jej mieszkańców,
    wspieranie instytucji kultury,
    inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego tej Ziemi.
Członkowie Towarzystwa działają w trzech sekcjach:
1.    Kulturalno- Turystycznej z przewodniczącą panią Grażyną Kańską.
2.    Historycznej z przewodniczącym panem Marianem Czają.
3.    Ekologiczno- Gospodarczej z przewodniczącym panem Zygmuntem Stefańskim.
Obecnie skład zarządu stanowią:
    Ligia Płonka- przewodnicząca
    Grażyna Kańska- z-ca przewodniczącej,
    Urszula Kliś - sekretarz,
    Bogumiła Zawada- skarbnik,
    Marian Czaja- członek,
    Mirosława Marunowska – członek,
    Janusz Słabiak - członek.
Skład Komisji Rewizyjnej:
    Teresa Krupska - przewodnicząca,
    Stanisława Szymańska - sekretarz,
    Longin Podkowa - członek.
Do najważniejszych przedsięwzięć i zadań realizowanych w ciągu dwudziestu pięciu lat działalności TMZK należą:
1.    Odbudowa pomnika pomordowanych partyzantów, spoczywających na cmentarzu w Nowym Korczynie.
2.    Odnowienie figury św. Jana Nepomucena w Nowym Korczynie i w Winiarach Dolnych.
3.    Wydanie książki ,, Szlakiem podań, legend, ballad Nowego Korczyna i okolic’’ pod redakcją Grażyny Kańskiej.
4.    Wydawanie czasopisma ,,Nowiny z Gminy’’, w którym zamieszczane były artykuły o treści historycznej, kulturalnej, ekologicznej, a także aktualności z życia gminy.
5.    Organizowanie imprez kulturalno- historyczno-patriotycznych, rozrywkowych, plenerowych: ,, Sobótki’’, ,,Kingonalia’’, ,,Pożegnanie Wakacji’’ i innych.
6.    Organizowanie uroczystości patriotycznych np. ,,Wieczór Wspomnień’’ z  przedstawieniem dorobku artystycznego artystów regionalnych.
7.    Organizowanie wystaw prac twórców miejscowych: malarskich, fotograficznych, rzeźby
 i rękodzieła artystycznego.
8.    Przeprowadzanie konkursów plastycznych, recytatorskich, literackich, kulinarnych, ekologicznych i historycznych oraz wiedzy o regionie.
9.    Organizowanie wycieczek turystycznych po najbliższej okolicy ,,Śladem naszych przodków’’.
10.    Organizowanie pomocy żywnościowej dla ludności gminy.
Towarzystwo w swojej działalności współpracowało z wieloma instytucjami, organizacjami pozarządowymi, szkołami, parafiami i sponsorami. Od początku swojej działalności Towarzystwo spotykało się z dużą przychylnością władz samorządowych Miasta i Gminy Nowy Korczyn, księży, nauczycieli, ludzi kultury, twórców i innych środowisk, Którym zawsze leżało na sercu dobro regionu korczyńskiego. Do stowarzyszenia należą osoby zamieszkujące nie tylko miasto Nowy Korczyn, ale także gminę oraz inne miejscowości np. Busko – Zdrój czy Kraków.  Z Towarzystwem związana jest liczna grupa sympatyków, która wspiera nasze stowarzyszenie w organizowaniu szeregu imprez i przedsięwzięć kulturalno – turystycznych, religijnych, wystaw artystycznych.

Liga Płonka
Przewodnicząca TMZK

Zdjęć w galerii: 13

Zobacz także

Droga Badrzychowice – Górki po remoncie

Dodane: 2020-08-05 14:53 - Komentarze  (0)  czytane (30)

TAGI:


Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Nie przegap

więcej

Wydarzenia / Imprezy

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2020 - Uwaga odbiór wszystkich odpadów w jednym dniu

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych i segregowanych z terenu gminy Nowy Korczyn...