Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Stawki za odpady komunalne. Nie będzie podwyżki w 2021 roku.

Dodał: administrator Data: 2020-10-26 13:21:10 (czytane: 386)

W miesiącu wrześniu tego roku został rozstrzygnięty przetarg na zadanie pod nazwą Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie gminy Nowy Korczyn . Zadanie będzie trwało w okresie dwóch lat tj. 2021 i 2022 roku .

stawki.jpg 

Do przetargu przystąpiło trzech zainteresowanych wykonawców. Najniższą stawkę za wywóz tony  odpadów zaoferowała firma Wiśniewski ze Stopnicy,  jednakże to  drożej od stawki za tonę obecnie wywożoną przez firmę Ekom w roku obecnym .Różnica ta to około 20 procent drożej. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na urząd gminy obowiązek wyliczenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców. W związku z tym ze zdrożała usługa odbioru i transportu odpadów w wyniku postępowania przetargowego  która ma wpływ na wysokość stawki należało podnieść stawkę dla każdego mieszkańca o 3 złote.
Radni Rady Miejskiej na komisji wspólnej  po zapoznaniu się  z wyliczeniami nie zgodzili się na podwyżki stawek. Radni zaproponowali by różnicę na pokrycie zapłaty nowemu wykonawcy pokryć z dochodów własnych gminy, co umożliwia obecna znowelizowana ustawa. To dobra informacja dla mieszkańców ponieważ nie będzie kolejnego obciążenia domowego budżetu w roku 2021. Niestety co dobre z jednej strony  nie koniecznie musi cieszyć pozostałe. Wydatki na pokrycie różnicy z dochodów własnych gminy ograniczają możliwości finansowe zadań zaplanowanych na kolejne lata chociażby  dla przykładu na kruszywo kamienne na drogi dojazdowe do pól. Kwota różnicy to około 170 tys złotych. Dopłata ta nie uwzględnia innych nie przewidzianych wzrostów cen i stawek (np.: opłata tzw. Marszałkowska za składowanie na składowisku czy tez cena na bramie w Rzędowie za tonę odpadów przywiezionych z terenu naszej gminy) ,które mają wpływ na wysokość opłat stawek dla mieszkańców.

Unable to connect to database