Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Sprawozdanie z XXXI sesji Rady Miejskiej w Nowym Korczynie

Dodał: administrator Data: 2022-06-13 13:46:57 (czytane: 271)

7 czerwca 2022 roku w sali Urzędu Miasta i Gminy przy ulicy Buskiej w Nowym Korczynie odbyła się XXXI sesja Rady Miejskiej w Nowym Korczynie. Obradom przewodniczyła Przewodnicząca RM Kazimiera Gołdyn.

Proponowany porządek obrad został przyjęty przez Radę jednogłośnie w głosowaniu jawnym, podobnie jak protokół z poprzedniej sesji.

sesja_1.jpg
W sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej, Burmistrz Miasta i Gminy poinformował między innymi o:                                                          
- otrzymaniu przez gminę Nowy Korczyn dofinansowania z  Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację dwóch zadań:                      
Poprawa bezpieczeństwa w infrastrukturze drogowej na terenie Gminy Nowy Korczyn – wartość wniosku 5 263 200,00 zł, przy dofinansowaniu 5 000 000,00 zł,                    
Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Nowy Korczyn - wartość wniosku 5  555 555,00 zł, przy dofinansowaniu 5 000 000,00 zł,
- realizacji zadania pn. „Utwardzanie nawierzchni bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Korczynie”. Wykonawcą jest Zakład Ogólnobudowlany- Roboty Ziemne PP-BUD Patryk Parlak z Sępichowa. Wartość robót 164 000,00 zł,
- rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym na realizację zadnia pn. „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn - etap II – wykonie chodnika i utwardzenie placu”. Umowa podpisana zostanie z  Firmą Remontowo-Budowlana „GRANIT” Wiesław Garnek Gnojno, Jarząbki. Wartość robót 101 016,25 zł,
- podpisaniu porozumienia z Wojewodą Świętokrzyskim o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. Edycja 2022. Moduł I „Utworzenie lub wyposażenie Klubu ‘”Senior+”. Dotacja wynosi 60 770,00 zł. Przewidywana dostawa wyposażenia to koszt ok. 90 000,00 zł,  
- planowanym zaadoptowaniu przez gminę Nowy Korczyn pomieszczenia tzw. Organistówki na potrzeby Klubu „Senior+”, koszt planowanych robót budowlanych to ponad 51 tys. zł.   
- na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w sprawie realizacji Programu „Czyste powietrze” w Urzędzie można uzyskać pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz zapoznać się z zasadami programu,               
- trwaniu uzupełniania kruszywem dróg dojazdowych i wewnętrznych do gruntów rolnych oraz odmulaniu rowów na wniosek właścicieli gruntów,                                                                           
- odbyło się spotkanie z mieszkańcami sołectwa Badrzychowice w sprawie gazyfikacji miejscowości,                                                                                                                                        
- gmina złożyła wniosek do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogę w miejscowości Winiary,                                                                                                                                                
- złożony został wniosek do dożywiania uczniów w szkołach pn. „Posiłek w szkole i w domu”,  
- podziękowania dla radnych, sołtysów oraz mieszkańców za udział w tegorocznych zebraniach wiejskich, które są inspiracją i motorem do działania dla samorządowców. Wnioski, które wpłynęły od mieszkańców podczas tych spotkań zostały zaprotokołowane, część z nich została już zrealizowana, część jest w trakcie realizacji. W najbliższym czasie dołożone zostaną wszelkie starania żeby wszystkie zgłoszone wnioski zostały zrealizowane,              
- rozpoczęto sezon kajakowy. Wypożyczalnia kajaków Nida przy BCK w Nowym Korczynie działa 7 dni w tygodniu od 10.00 do 18.00. Zaktualizowano plakaty i  ulotki promocyjne,                   
- zmieniono godziny otwarcia BCK. Kierując się potrzebami czytelników godziny otwarcia BCK zostały wydłużone do godz. 19.00. Biblioteka jest również czynna w soboty,                               
- złożono Wniosek do konkursu Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w ramach Priorytetu 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025,                                                                                                                                           
- złożono odwołanie do Instytutu Książki  od decyzji odmawiającej przyznania dofinansowania w konkursie „Infrastruktura Bibliotek 2021-2025” dla wniosku Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Korczynie,                                                                                                                   
- odbył się jubileusz 10-lecia Fundacji Miśka Zdziśka Błękitny Promyk Nadziei w Jędrzejowie,  
- zorganizowano Gminny Dzień Dziecka w Nowym Korczynie. Zamówiono usługę animatorów (malowanie twarzy, włosów, tatuaże brokatowe),                             
- zorganizowano Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom w Szkole Podstawowej w Brzostkowie,  
- zorganizowano wycieczkę do Krynicy i Muszyny dla członkiń KGW i Stowarzyszeń z Gminy Nowy Korczyn,
- współorganizacja Spływu Kajakowego Z LOT „Moc Ponidzia”. Wypożyczono kajaki, zorganizowano ognisko przy Synagodze na zakończenie spływu,
- zorganizowano Spotkanie autorskie dla dzieci i młodzieży z autorką książek dla dzieci Ewą Kołodziejczyk,
- przyjechała do Nowego Korczyna wycieczka młodzieży z Izraela – w panie wycieczki było zwiedzanie synagogi w Nowym Korczynie. Informacje na temat życia ludności pochodzenia żydowskiego na naszym terenie (około 50 osób),
- prezentacja miasta i gminy Nowy Korczyn dla przedstawicieli samorządów woj. śląskiego z gminy Mstów i Przyrów, wycieczka po Nowym Korczynie, zwiedzanie Rynku, Domu Długosza, synagogi i źródełka, około 30 osób,
- przyjechała do Nowego Korczyna wycieczka z PTTK Katowice, Która zwiedzała Rynek, synagogę, kościół p. w. św. Trójcy, kościół p. w. św. Stanisława w Nowym Korczynie, (około 30 osób),
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Korczyńskiej w Nowym Korczynie brało aktywny udział w Gminnym Konkursie Potraw Wielkanocnych, w zabawie ,,Babski Comber”, w wyjeździe integracyjnym do teatru, do Tarnowa na sztukę ,,Recepta na ból głowy”, w comiesięcznych spotkaniach Dyskusyjnego Klubu książki w Bibliotece Centrum Kultury.

Do pobrania
  >> sprawozdanie z XXXI sesji Rady Miejskiej w Nowym Korczynie

Zobacz także

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - obowiązkowe składanie deklaracji do 30.06.2022r.

Dodane: 2022-06-27 10:53 - Komentarze  (0)  czytane (618)

TAGI:


Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Nie przegap

więcej

Wydarzenia / Imprezy