Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Spotkanie z przedstawicielami Wód Polskich w sprawie działań przeciwpowodziowych na terenie Gminy Nowy Korczyn

Dodał: administrator Data: 2019-08-09 13:02:43 (czytane: 880)

W dniu 23 lipca 2019 r. w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Korczynie przy ulicy Buskiej 7 odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Do spotkania doszło z inicjatywy samorządu nowokorczyńskiego, a jego celem było  uzyskania informacji o stanie bezpieczeństwa powodziowego na terenie Gminy Nowy Korczyn.

pow1.jpg
     W spotkaniu uczestniczyli  Poseł na Sejm RP – Pan Michał Cieślak,  Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Pani Małgorzata Sikora, Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu – Pan Krzysztof Sobiecki, Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach – Pan  Henryk Kaczmarski, Kierownik Nadzoru Wodnego w Proszowicch – Pan  Stanisław Kmieć, Kierownik Nadzoru Wodnego Busko-Zdrój – Pan Łukasz Musiał, Komendant Powiatowy PSP w Busku-Zdroju – Pan bryg. Artur Brachowicz, Komendant Gminy OPS – Pan Andrzej Wajs, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju  Pan Adrian Lasak i Pan Sławomir Dalach, radni gminy, sołtysi a także zainteresowani mieszkańcy.
        Spotkanie rozpoczął Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn – Pan Paweł Zagaja witając wszystkich zebranych. Następnie wprowadził Dyrekcje Wód Polskich w tematykę dotyczącą zagrożenia powodziowego i niezadowalającego stanu urządzeń przeciwpowodziowych. Pan Burmistrz zwrócił szczególna uwagę, że przez teren gminy Nowy Korczyn przepływają rzeki Wisła i Nida, oraz kanał „Strumień” które szczególnie w okresie intensywnych opadów deszczów niosą  duże zagrożenie. Dodatkowo na poziom  zagrożenia wpływa brak obwałowania lewego brzegu Nidy na wysokości Nowego Korczyna, co stwarza możliwość podtopienia zabytkowego Kościoła oraz Zespołu Szkół Samorządowych.  Pan Burmistrz w imieniu własnym, władz samorządowych i mieszkańców zaapelował do kierownictwa Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz do Pana Posła Michała Cieślaka o podjęcie działań mających na celu wykonanie obwałowania Nidy na wysokości Nowego Korczyn i Sępichowa oraz uregulowanie koryta kanału „Strumień”. Mimo zapowiadanych od 4 lat licznych inwestycji w zakresie ochrony przeciwpowodziowej w tej kwestii nie podjęto żadnych działań.
        Jako następna głos zabrała Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Pani Małgorzata Sikora która korzystając z prezentacji multimedialnej omówiła działalność Wód Polskich na terenie Gminy Nowy Korczyn oraz planowane inwestycje. Następnie przedstawiciele Wód Polskich udzielali odpowiedzi na pytania radnych, sołtysów oraz mieszkańców, zaniepokojonych sytuacją powodziową na terenie gminy. Najczęściej padające pytania dotyczyły: wykaszania wałów przeciwpowodziowych na rzekach Wiśle  i Nidzie, stanu śluz i przepustów wałowych, braku strażników wałowych, powstania polderów zalewowych, regulacji koryt rzek i cieków wodnych, budowy wału przeciwpowodziowego na rzece Nidzie w Nowym Korczynie,  zadania pn. „ Modernizacja i ochrona przed powodzią węzła nowokorczyńskiego”, oraz sytuacji związanej z tegoroczną powodzią itp. Ważne miejsce w dyskusji zajęła tematyka dotycząca koszenia wałów. Tegoroczne doświadczenia pokazały, że zalegająca na wałach trawa utrudniała strażakom skuteczne monitorowanie tych urządzeń wodnych. Przedstawiciele Wód Polskich zgodnie stwierdzili, iż dostrzegają problemy mieszkańców dotyczące ochrony przed powodzią. Zadeklarowali, iż część działań mających na celu usunięcie zaniedbań zostanie  podjęte jeszcze w tym roku  natomiast dalsze inwestycje w zakresie budowy elementów infrastruktury przeciwpowodziowej będą realizowane w ramach posiadanych środków.
     Spotkanie zakończyło się po długiej i merytorycznej dyskusji. Uczestnicy zebrania doszli do konkluzji, że na zabezpieczenie przeciwpowodziowe powinno być przeznaczane więcej środków z budżetu państwa oraz z funduszy unijnych. Należy podkreślić że zarówno władze samorządowe z Panem Burmistrzem na czele oraz mieszańcy stanowczo sprzeciwiają się budowie polderów zalewowych na terenie miejscowości Łęka, Podraje, Podzamcze.

pow2.jpg

pow3.jpg

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Nie przegap

więcej

Wydarzenia / Imprezy

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Ostrzeżenie meteorologiczne na dzień 20.08.2019 r.

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega o możliwości wystąpienia burz z gradem....