Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Rekordowe środki dla Miasta i Gminy Nowy Korczyn - blisko 15 mln zł dofinansowania!

Dodał: administrator Data: 2022-06-14 13:03:29 (czytane: 284)

W wyniku starań i zabiegów Burmistrza Pawła Zagai Gmina Nowy Korczyn pozyskała w ramach pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 4 560 000 zł, natomiast w ramach drugiej edycji 10 000 000 złotych Pozyskane wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na realizację poniższych zadań:

I edycja:

Modernizacja 147 szt. studzienek kanalizacyjnych i sieci kanalizacyjnej w Nowym Korczynie. Ponadto zakup i montaż nowych pomp w pompowni ścieków w Nowym Korczynie, oraz wydobycie, odwodnienie, zagospodarowanie osadów ściekowych z dna stawów oczyszczalni ścieków w Grotnikach Dużych.

II edycja:

1.      Poprawa bezpieczeństwa w infrastrukturze drogowej na terenie Gminy Nowy Korczyn – wartość wniosku 5.263.200,00 zł, przy dofinansowaniu 5 000 000,00 zł. W ramach zadania przewiduje się przebudowę/remont dróg na terenie Gminy, uzupełnienie oświetlenia ulicznego o dodatkowe punkty świetlne oraz doposażenie maszyn i urządzeń do zimowego i bieżącego utrzymania dróg.

2.      Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Nowy Korczyn - wartość wniosku 5.555.555,00 zł, przy dofinansowaniu 5 000 000,00 zł. W ramach zadania przewiduje się modernizację budynku Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Korczynie, remizy/świetlic wiejskich w miejscowościach Błotnowola, Stary Korczyn, Brzostków, budynku szatniowo-administracyjnego stadionu sportowego w Nowym Korczynie oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Korczynie.

Gmina Nowy Korczyn aplikowała również z powiatem buskim dodatkowo w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w dwu Programach Inwestycji Strategicznych na realizację poniższych zadań:

1.      W ramach wniosku powiatu buskiego dofinansowanie otrzymał wniosek na kwotę 14 155 000 zł w którym została ujęta przebudowa drogi Winiary – Stary Korczyn o długości ok 1,5 km.

2.      Drugi wniosek powiatu buskiego w zakresie wykonania przebudowy dróg powiatowych na ogólną kwotę 13 775 000,00 zł, w którym ujęta została budowa drogi w Parchocinie – nie otrzymał dofinansowania.

Łączna kwota dofinansowania dla Gminy Nowy Korczyn wynosi aż 14 560 000 złotych. Doliczając wkład własny Gminy do pozyskanych środków inwestycje zostaną zrealizowane na kwotę blisko 17 mln złotych.

W tym miejscu chciałbym podziękować współpracownikom z Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Korczynie oraz z Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach za opracowanie wniosków aplikacyjnych pod względem merytorycznym.

Nie sposób nie wspomnieć również o zaangażowaniu Posła na Sejm Pana Krzysztofa Lipca, który w II edycji aktywnie włączył się w pomoc w pozyskaniu przez Gminę funduszy na kwotę 10 000 000 zł, za co Mu serdecznie dziękuję.

polskilad1.jpg 

polskilad2.jpg 

polskilad3.jpg 

polskilad4.jpg 

Zobacz także

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - obowiązkowe składanie deklaracji do 30.06.2022r.

Dodane: 2022-06-27 10:53 - Komentarze  (0)  czytane (617)

TAGI:


Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Nie przegap

więcej

Wydarzenia / Imprezy