Strona startowa

Referaty i Stanowiska


W skład Urzędu wchodzą następujące stanowiska i komórki organizacyjne:

1.    Wójt - symbol: WG

2.    Z-ca Wójta - symbol: ZWG

3.    Sekretarz - symbol: SG

4.    Skarbnik - symbol: KG

5.    Referat Finansowo - Podatkowy - symbol: KFBiP

6.    Referat Infrastruktury Technicznej, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego - ZITŚ

7.    Referat Gospodarki Komunalnej - RGK

8.    Referat Straży Gminnej - symbol WSTG

9.    Urząd Stanu Cywilnego - symbol: USC

10.   Stanowisko do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych – symbol: ELiDO

11.   Stanowisko do spraw Zdrowia, Oświaty, Kultury, Rekreacji i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, symbol: OZOKR

12.   Stanowisko do spraw Kadr, BHP, i Obsługi Sekretariatu, symbol: OKBS

13.   Stanowisko do spraw Obsługi Rady Gminy i Gospodarczo - Administracyjnych Urzędu, symbol: OAiRG

14.   Stanowisko do spraw Obsługi Informatycznej Urzędu, symbol: OINF

15.   Pomoc Administracyjna

16.   Sprzątaczka