Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Raport o stanie gminy Nowy Korczyn za 2019 rok

Dodał: administrator Data: 2020-06-24 07:47:33 (czytane: 400)

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, burmistrz co roku przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji na której podejmowana jest uchwała w sprawie absolutorium. W debacie nad raportem oprócz radnych mogą zabierać głos mieszkańcy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.

Do pobrania
  >> Raport o stanie gminy Nowy Korczyn za 2018 rok

Unable to connect to database