Strona startowa

Przyjęcia interesantów


Godziny pracy Urzędu:
Od poniedziałku do piątku 7.00-15.00
 
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków:
Wójt Gminy Nowy Korczyn przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
 - w poniedziałek  w godzinach: 9.00 - 12.00
 
Zastępca Wójta, Sekretarz i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów  w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy Urzędu.