Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Projekt e-usługi

Dodał: administrator Data: 2019-09-30 09:02:59 (czytane: 926)

Gmina Nowy Korczyn informuje, że została podpisana umowa z Wykonawcami na realizację projektu pod nazwą „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne”, Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”.

Zadanie będzie realizowane przez konsorcjum firm: S Water Sp. z o.o., P.H.U. Metering, ZETO PROJEKT Sp. z O.O., Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z O.O.

euslugi.jpg
Projekt, składa się z czterech głównych komponentów:
Komponent 1: związany z utworzeniem portalu interesanta. Obejmuje on również utworzenie 35 e-usług. Powstanie portalu interesanta umożliwi dwukierunkową interakcję między urzędem, a mieszkańcem, a więc złożenie wniosku oraz otrzymanie decyzji administracyjnej za pośrednictwem sieci internetowej. Korzystając z funkcjonalności portalu załatwić będzie można między innymi sprawy z zakresu: deklaracji podatkowych, zwrotu podatku akcyzowego, złożenie deklaracji o odpadach, złożenie wniosku o zajęcie pasa drogowego, wniosku o warunki techniczne podłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Dostęp do w/w usług możliwy będzie z urządzeń stacjonarnych i mobilnych po uprzednim zalogowaniu się do portalu;
Komponent 2: e-woda: zakłada wymianę wodomierzy, których odczyt odbywać się będzie
w sposób zdalny, drogą radiową. We wszystkich nieruchomościach, wymienione zostaną liczniki wodociągowe, a ich odczyt nie będzie wiązał się z koniecznością odwiedzenia każdej posesji. Zapłata za pobraną wodę, ścieki uregulowana będzie mogła zostać z wykorzystaniem e-usług na podstawie przesłanej elektronicznie faktury i skorzystanie z płatności elektronicznej. Wkrótce rozpoczną się prace związane z wymianą wodomierzy na terenie gminy Nowy Korczyn. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości zostaną wcześniej poinformowani
o prowadzonych pracach.
Komponent 3: zakup komputerów, serwerów, innych urządzeń komputerowych niezbędnych do wdrożenia założeń projektu (e-ułsug);
Komponent 4: modernizacja systemów dziedzinowych: zakłada wymianę księgowych programów i systemów informatycznych związanych z działalnością gminy.
Celem projektu jest upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych
i komunikacyjnych w usługach publicznych dotyczących administracji publicznej. Głównym celem będzie udostępnienie nowych e-usług oraz zwiększenie dostępu do cyfrowej informacji sektora publicznego i umożliwienie mieszkańcom, potencjalnym interesantom korzystania
z nowych e-usług publicznych. Natomiast celem szczegółowym będzie poprawa zarządzania oraz uzyskanie oszczędności procesów administracyjnych i świadczonych usług. Warto mieć na uwadze, iż projekt w znaczny sposób ułatwi dostęp osobom z niepełnosprawnościami do usług publicznych i umożliwi im aktywny udział w życiu społecznym.
Liderem projektu jest Gmina Stopnica. Projekt realizowany będzie w partnerstwie sześciu gmin. Wartość projektu opiewa na kwotę: 7 290 935,70 zł, w tym dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wynosi: 5 556 410,17 zł. Koszt realizacji projektu na terenie gminy Nowy Korczyn to 1 137 479,40 zł przy dofinansowaniu 870 028,30 zł.

Zobacz także

Rusza drugi nabór na dotacje obrotowe

Dodane: 2020-09-29 13:48 - Komentarze  (0)  czytane (40)

TAGI:


Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Nie przegap

więcej

Wydarzenia / Imprezy

Przeczytaj kolejną wiadomość:

W rocznicę bitwy pod Czarkowami

W niedzielę 22 września w miejscowości Czarkowy przed pomnikiem „Ku chwale pierwszych bojów Józefa Piłsudskiemu o niepodległość...