Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Projekt e-usługi

Dodał: administrator Data: 2019-09-08 19:50:21 (czytane: 631)

Gmina Nowy Korczyn informuje, że rozpoczęła się realizacja projektu pod nazwą „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne”, Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”.

Projekt, składa się z czterech głównych komponentów:

Komponent 1: związany z utworzeniem portalu interesanta. Obejmuje on również utworzenie 35 e-usług. Powstanie portalu interesanta umożliwi dwukierunkową interakcję między urzędem, a mieszkańcem, a więc złożenie wniosku oraz otrzymanie decyzji administracyjnej za pośrednictwem sieci internetowej. Korzystając z funkcjonalności portalu załatwić będzie można między innymi sprawy z zakresu: deklaracji podatkowych, zwrotu podatku akcyzowego, złożenie deklaracji o odpadach, złożenie wniosku o zajęcie pasa drogowego, wniosku o warunki techniczne podłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Dostęp do w/w usług możliwy będzie z urządzeń stacjonarnych i mobilnych po uprzednim zalogowaniu się do portalu;

Komponent 2: e-woda: zakłada wymianę wodomierzy, których odczyt odbywać się będzie
w sposób zdalny, drogą radiową. We wszystkich nieruchomościach, wymienione zostaną liczniki wodociągowe, a ich odczyt nie będzie wiązał się z koniecznością odwiedzenia każdej posesji. Zapłata za pobraną wodę, ścieki uregulowana będzie mogła zostać z wykorzystaniem e-usług na podstawie przesłanej elektronicznie faktury i skorzystanie z płatności elektronicznej. Już po 20 września rozpoczną się prace związane z wymianą wodomierzy na terenie gminy Nowy Korczyn. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości zostaną wcześniej poinformowani o prowadzonych pracach.

Komponent 3: zakup komputerów, serwerów, innych urządzeń komputerowych niezbędnych do wdrożenia założeń projektu (e-ułsug);

Komponent 4: modernizacja systemów dziedzinowych: zakłada wymianę księgowych programów i systemów informatycznych związanych z działalnością gminy.

Celem projektu jest upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych
i komunikacyjnych w usługach publicznych dotyczących administracji publicznej. Głównym celem będzie udostępnienie nowych e-usług oraz zwiększenie dostępu do cyfrowej informacji sektora publicznego i umożliwienie mieszkańcom, potencjalnym interesantom korzystania
z nowych e-usług publicznych. Natomiast celem szczegółowym będzie poprawa zarządzania oraz uzyskanie oszczędności procesów administracyjnych i świadczonych usług. Warto mieć na uwadze, iż projekt w znaczny sposób ułatwi dostęp osobom z niepełnosprawnościami do usług publicznych i umożliwi im aktywny udział w życiu społecznym.

Liderem projektu jest Gmina Stopnica. Projekt realizowany będzie w partnerstwie sześciu gmin. Wartość projektu opiewa na kwotę: 7 290 935,70 zł, w tym dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wynosi: 5 556 410,17 zł. Koszt realizacji projektu na terenie gminy Nowy Korczyn to 1 137 479,40 zł przy dofinansowaniu 870 028,30 zł. Projekt realizowany będzie w latach: 2019-2020.

Zobacz także

Ferie zimowe 2020

Dodane: 2020-01-21 14:28 - Komentarze  (0)  czytane (106)

TAGI:


Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Nie przegap

więcej

Wydarzenia / Imprezy

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Stypendium szkolne 2019/2020

Do dnia 16 września 2019 r. rodzice uczniów (pełnoletni uczniowie) z terenu gminy Nowy Korczyn mogą się ubiegać o stypendia szkolne....