Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Program usuwania azbestu z terenu gminy Nowy Korczyn

Dodał: administrator Data: 2020-10-29 14:28:05 (czytane: 285)

Gmina Nowy Korczyn informuje, że w roku 2020 otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach do zadania pn. „Usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Nowy Korczyn”. Całkowity koszt zadania – 62 700,00 zł.

Wysokość dofinansowania –  62 700,00 zł co stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych, w tym:

NFOŚiGW - 31 350,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowalnych

WFOŚiGW – 31 350,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowalnych


azbest1.jpg

Unable to connect to database