Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Numer PESEL oraz profil zaufany – usługa dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dodał: administrator Data: 2022-03-15 12:29:09 (czytane: 169)

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie informuje, że obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. bezpośrednio z terenu Ukrainy w związku z działaniami wojennymi, mogą uzyskać numer PESEL, który umożliwi korzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce. Jednocześnie mogą uzyskać profil zaufany, służący do załatwiania wielu spraw urzędowych przez Internet.

Link do wniosku :
  https://www.gov.pl/attachment/62535813-7b57-4846-b4d1-7c8b644d63ff
Co to jest numer PESEL
To jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który jednoznacznie identyfikuje osobę fizyczną. Numer PESEL zawiera:
 • datę urodzenia,
 • numer porządkowy,
 • oznaczenie płci
 • liczbę kontrolną.
 Aby uzyskać numer PESEL należy :
 • Przedstawić dokument, który potwierdzi dane oraz  tożsamość. Jeżeli nie ma takiego dokumentu, można złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 • Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość)
 • Dane wymagane we wniosku:
 • imię i nazwisko,
 • data i miejsce urodzenia,
 • kraj urodzenia i obywatelstwo,
 • data wjazdu do Polski,
 • ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeśli jest
 • Jeśli wniosek wypełniany jest w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.), należy podać dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.
 • Wniosek należy złożyć osobiście. Dziecko do 12 roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.
 • Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
 • Od dzieci, które nie ukończyły 12 r.ż., nie pobiera się odcisków palców.
Na wniosku o nadanie numeru pesel należy złożyć własnoręczny podpis.
Urzędnik pobierze odciski palców i i wyda potwierdzenie nadania numeru PESEL w formie papierowej.
Jeśli we wniosku będą jakieś braki – urzędnik poprosi o ich uzupełnienie. Urząd może nie rozpatrzyć twojego wniosku – jeśli wniosek nie będzie spełniał wymogów urzędowych.
Wniosek można złożyć w dowolnym urzędzie gminy.
Usługa jest bezpłatna.
Co to jest profil zaufany
Profil zaufany – cyfrowe narzędzie, które umożliwia załatwianie spraw urzędowych online, bez wychodzenia z domu.
Do czego służy profil zaufany?
 • w internecie pełni tę samą funkcję, co dokument tożsamości.
 • pozwala na podpisanie dokumentu elektronicznego podpisem, który jest równoważny prawnie z podpisem własnoręcznym (tylko wobec podmiotów publicznych).
Aby uzyskać profil zaufany należy:
 • być użytkownikiem działającego telefonu komórkowego z numerem od polskiego operatora
 • posiadać adres e-mail.
Po założeniu profilu zaufanego:
 • na podany we wniosku adres e-mail zostanie przesłana nazwa użytkownika (login) oraz potwierdzenie, że profil zaufany jest gotowy;
 • na numer telefonu komórkowego podany we wniosku zostanie przesłana wiadomość SMS z jednorazowym hasłem do aktywacji profilu zaufanego.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Nie przegap

więcej

Wydarzenia / Imprezy

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Konkurs Czytelnik roku 2022

Biblioteka Centrum Kultury w Nowym Korczynie ogłasza konkurs "Czytelnik roku 2022". Podstawowym kryterium oceny i przyznania tytułu...