Strona startowa

Wiadomości

Odpady komunalne:

Harmonogram odbioru odpadów w kwietniu 2017 r.

Dodał: administrator dnia 2017-04-14 07:32:18 - Komentarze  (0)  (czytane 230 razy)

Harmonogram odbioru odpadów przez firmę "EKOM" Maciejczyk Sp. J. z terenu Gminy Nowy Korczyn w kwietniu 2017 r. wiecej»

TAGI:

Przypomnienie - Termin zapłaty za wywóz odpadów komunalnych

Dodał: administrator dnia 2017-04-07 14:10:56 - Komentarze  (0)  (czytane 162 razy)

Przypominamy, że termin płatności za II kwartał 2017 r. upływa 15 kwietnia 2017 r.
Prosimy terminowo dokonywać opłaty za wywóz odpadów komunalnych, aby uniknąć kosztów upomnienia oraz postępowania egzekucyjnego w administracji wobec dłużnika.
wiecej»

TAGI:

Zbiórka opakowań po środkach ochrony roślin

Dodał: administrator dnia 2017-03-29 13:28:44 - Komentarze  (0)  (czytane 323 razy)

Zwrot odpadów opakowaniowych po środkach ochrony roślin w ramach Systemu Zbiórki Opakowań Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin wiecej»

TAGI:

Harmonogram odbioru odpadów w miesiącu marcu 2017 r.

Dodał: administrator dnia 2017-03-13 09:35:17 - Komentarze  (0)  (czytane 463 razy)

Harmonogram odbioru odpadów przez firmę „EKOM” Maciejczyk Sp. J. z terenu Gminy Nowy Korczyn w marcu 2017 r. wiecej»

TAGI:

Harmonogram odbioru odpadów przez firmę ,,EKOM” Maciejczyk Sp.J. z terenu Gminy Nowy Korczyn w lutym 2017 r.

Dodał: administrator dnia 2017-02-01 22:45:47 - Komentarze  (0)  (czytane 484 razy)

wiecej»

TAGI:

Przypomnienie - Termin zapłaty za wywóz odpadów komunalnych

Dodał: administrator dnia 2017-02-01 22:22:42 - Komentarze  (1)  (czytane 392 razy)

Wszystkim mieszkańcom, którzy jeszcze nie uiścili opłaty za wywóz odpadów komunalnych, przypominamy, że termin płatności za I kwartał 2017 r. upłynął 15 stycznia 2017 r. wiecej»

TAGI:

Harmonogram odbioru odpadów w 2017

Dodał: administrator dnia 2017-01-12 21:37:12 - Komentarze  (0)  (czytane 683 razy)

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu gminy Nowy Korczyn w 2017 roku. wiecej»

TAGI:

Informacja o wynikach postępowania przetargowego na odbiór odpadów komunalnych w 2017 roku

Dodał: administrator dnia 2017-01-10 14:50:02 - Komentarze  (2)  (czytane 756 razy)

Urząd Gminy w Nowym Korczynie informuje mieszkańców, iż wyłonioną w drodze przetargu firmą odbierającą i transportującą odpady komunalne z terenu Gminy Nowy Korczyn w roku 2017 i 2018 będzie Firma ,,EKOM” Maciejczyk Sp. J., ul. Zakładowa 29, 26-262 Nowiny wiecej»

TAGI:

Zasady segregacji odpadów na terenie Gminy Nowy Korczyn

Dodał: administrator dnia 2016-10-21 06:45:53 - Komentarze  (0)  (czytane 913 razy)

Poniżej przedstawiamy Państwu ogólne rady, jak segregować i wyrzucać odpady, szczegółowy sposób segregacji obowiązujący na terenie naszej Gminy. Główna zasada jest jednak wszędzie taka sama – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Segregowanie odpadów jest łatwe, ale wymaga kilku chwil, aby się do tego odpowiednio przygotować. wiecej»

TAGI:

Opłaty i terminy uiszczania opłat

Dodał: apiotrowski dnia 2016-02-19 23:14:27 - Komentarze  (0)  (czytane 861 razy)

Na terenie Gminy Nowy Korczyn obowiązują następujące stawki opłat: wiecej»

TAGI:

Nowe uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi i deklaracje o wysokości opłat

Dodał: apiotrowski dnia 2016-02-19 23:13:17 - Komentarze  (2)  (czytane 762 razy)

W dniu 18 lipca 2016 r. Rada Gminy Nowy Korczyn podjęła następujące uchwały: wiecej»

TAGI:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Dodał: apiotrowski dnia 2016-02-19 23:11:01 - Komentarze  (0)  (czytane 619 razy)

Odpowiedzi na najczęstsze pytania w sprawie nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi wiecej»

TAGI:

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Dodał: apiotrowski dnia 2016-02-19 23:10:46 - Komentarze  (1)  (czytane 726 razy)

Jest to miejsce, w którym mieszkańcy Gminy Nowy Korczyn mogą samodzielnie, we własnym zakresie dostarczać następujące rodzaje odpadów: wiecej»

TAGI:

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Dodał: apiotrowski dnia 2016-02-19 23:09:39 - Komentarze  (0)  (czytane 348 razy)

Urząd Gminy Nowy Korczyn informuje, że zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (tj. lodówki, zamrażarki, pralki, telewizory, zmywarki, mikrofalówki itp.) w formie mobilnego PSZOK odbywa się z częstotliwością co najmniej jeden raz do roku bezpośrednio z przed nieruchomości właściciela. O terminach zbiórki będziemy informować na bieżąco w sposób zwyczajowo przyjęty. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może być dostarczany również przez właścicieli nieruchomości na bieżąco, na własny koszt do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Grotnikach Dużych. wiecej»

TAGI:

Zużyte baterie

Dodał: apiotrowski dnia 2016-02-19 23:08:48 - Komentarze  (0)  (czytane 366 razy)

Zużyte baterie należy wrzucać do specjalnych pojemników mieszczących się w : wiecej»

TAGI:

Informacje wymagane ustawowo

Dodał: apiotrowski dnia 2016-02-19 23:07:38 - Komentarze  (0)  (czytane 421 razy)

Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: wiecej»

TAGI:

Dlaczego warto segregować odpady

Dodał: apiotrowski dnia 2016-02-19 23:06:26 - Komentarze  (0)  (czytane 386 razy)

Głównym zadaniem nowego systemu gospodarki odpadami jest likwidacja nielegalnych wysypisk oraz zmniejszenie ilości odpadów, przekazywanych do składowania. Jednakże nawet najlepiej zorganizowany i zaplanowany system nie zadziała, jeśli mieszkańcy nie zmienią swoich przyzwyczajeń. wiecej»

TAGI:

Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (wiadomości archiwalne)

Dodał: administrator dnia 2016-01-19 07:22:36 - Komentarze  (1)  (czytane 936 razy)

Wójt Gminy Nowy Korczyn informuje iż, firma ,,TRANS-BUD“ Marcin Grzyb organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Nowy Korczyn, wystawionych na trasie odbioru przy posesji , która odbędzie się w dniach: wiecej»

TAGI:

Harmonogram odbioru odpadów w 2016 (wiadomości archiwalne)

Dodał: apiotrowski dnia 2016-01-11 15:35:10 - Komentarze  (0)  (czytane 4863 razy)

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu gminy Nowy Korczyn w II półroczu 2016 roku. wiecej»

TAGI:

Informacja (wiadomości archiwalne)

Dodał: a.nowak dnia 2015-12-16 10:48:38 - Komentarze  (0)  (czytane 1296 razy)

Informujemy, że odbiór odpadów niesegregowanych z miejscowości: Czarkowy, Górnowola, Kawęczyn, Łęka, Ostrowce, Podraje, Podzamcze, Stary Korczyn, Winiary Dolne, Żukowice, przypadający na czwarty piątek miesiąca, tj. 25 grudnia 2015 r. – Boże Narodzenie, odbędzie się we wtorek w dniu 29 grudnia 2015 r. wiecej»

TAGI:

Informacja o wynikach postępowania przetargowego na odbiór odpadów komunalnych w 2016 roku (wiadomości archiwalne)

Dodał: apiotrowski dnia 2015-11-26 12:42:32 - Komentarze  (1)  (czytane 2164 razy)

Urząd Gminy w Nowym Korczynie informuje mieszkańców, iż wyłonioną w drodze przetargu firmą odpierającą i transportującą odpady komunalne z terenu Gminy Nowy Korczyn w roku 2016 będzie Firma ,,TRANS-BUD” Marcin Grzyb ul. Kołłątaja 12/19 25-715 Kielce. wiecej»

TAGI:

Informacja o trwającym postępowaniu przetargowym na odbiór odpadów komunalnych (wiadomości archiwalne)

Dodał: apiotrowski dnia 2015-10-23 13:06:00 - Komentarze  (2)  (czytane 1041 razy)

Szanowni mieszkańcy w związku z trwającym postępowaniem przetargowym na odbiór odpadów komunalnych na 2016 rok Urząd Gminy w Nowym Korczynie informuje mieszkańców, że firma Ekom odbierająca odpady komunalne z terenu naszej gminy zabiera będące jej własnością pojemniki na śmieci mieszane. wiecej»

TAGI:

Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych (wiadomości archiwalne)

Dodał: apiotrowski dnia 2015-10-05 20:36:50 - Komentarze  (0)  (czytane 1188 razy)

Wójt Gminy Nowy Korczyn informuje iż, firma ,,Ekom" Maciejczyk Sp. J. organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Nowy Korczyn, wystawionych na trasie odbioru przy posesji , która odbędzie się w dniach: wiecej»

TAGI:

Harmonogram odbioru odpadów (wiadomości archiwalne)

Dodał: apiotrowski dnia 2015-01-02 23:16:32 - Komentarze  (0)  (czytane 699 razy)

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY NOWY KORCZYN W 2015 ROKU, którego dokonuje po przeprowadzonym przetargu Firma ,,EKOM" Maciejczyk Sp. J., ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny, Tel. 41 386 20 60. wiecej»

TAGI:

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów w 2015 roku (wiadomości archiwalne)

Dodał: apiotrowski dnia 2014-11-27 22:47:47 - Komentarze  (1)  (czytane 330 razy)

Urząd Gminy Nowy Korczyn przedstawia harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu gminy Nowy Korczyn w 2015 r., którego dokonywać będzie po przeprowadzonym przetargu Firma ,,EKOM" Maciejczyk Sp. J. ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny. Tel. 41 386 20 60. wiecej»

TAGI:

więcej

Sport

Turniej Plażowej Piłki Siatkowej

Wójt Gminy Nowy Korczyn oraz Stowarzyszenie Nasze Powiśle organizują turniej PIŁKI SIATKOWEJ PLAŻOWEJ, który odbędzie się 30 lipca 2016r. (sobota) o godz 14:00 w Nowym Korczynie nad Nidą przy molo. więcej»

więcej

Kultura, rozrywka