Strona startowa

Wiadomości

Aktualności:

Za co dzieci kochają św. Mikołaja?

Dodał: administrator dnia 2019-12-13 14:06:14 - Komentarze  (0)  (czytane 206 razy)

Tradycyjnie, jak co roku, w sobotę 7 grudnia 2019 r. zawitał do Nowego Korczyna św. Mikołaj. Przyjechał ze swoimi elfami, saniami ciągnionymi przez renifery, aż z dalekiej Laponii. Ubrany był w czerwony strój, z długą białą brodą, która bardzo spodobała się zwłaszcza najmłodszym. wiecej»

TAGI:

Renowacja mogiły żołnierskiej na cmentarzu w Nowym Korczynie

Dodał: administrator dnia 2019-12-13 13:55:01 - Komentarze  (0)  (czytane 161 razy)

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn Paweł Zagaja informuje, że z inicjatywy samorządu gminnego dokonano odbudowy mogiły żołnierskiej na cmentarzu parafialnym w Nowym Korczynie. Całkowity koszt zadania z uwzględnieniem dokumentacji projektowej i nadzoru budowlanego to ponad 25 tys. zł, dotację na ten cel gmina Nowy Korczyn pozyskała od Wojewody Świętokrzyskiego. wiecej»

TAGI:

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Dodał: administrator dnia 2019-12-11 12:07:37 - Komentarze  (0)  (czytane 248 razy)

Gmina Nowy Korczyn przystąpiła do programu MRPiPS „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. wiecej»

TAGI:

Informacja o zmianie stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dodał: administrator dnia 2019-12-10 13:54:37 - Komentarze  (0)  (czytane 386 razy)

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn informuję, iż uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2019 uległa zmianie stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. wiecej»

TAGI:

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów segregowanych

Dodał: administrator dnia 2019-12-10 13:17:27 - Komentarze  (0)  (czytane 279 razy)

W związku ze Świętem przypadającym na dzień 25.12.2019 następuje zmiana harmonogramu odbioru odpadów segregowanych. wiecej»

TAGI:

Modernizacja dróg w wąwozach

Dodał: administrator dnia 2019-12-09 07:48:04 - Komentarze  (0)  (czytane 245 razy)

Zakończyła się modernizacja dwóch odcinków dróg o łącznej długości 575 metrów w miejscowościach Żukowice i Stary Korczyn wraz z zabezpieczeniem skarpy wąwozu. wiecej»

TAGI:

Mikołajki 2019

Dodał: administrator dnia 2019-12-06 13:13:08 - Komentarze  (0)  (czytane 586 razy)

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Korczynie organizują gminną imprezę integracyjną "Mikołajki 2019" na którą serdecznie zapraszają dzieci i młodzież. Impreza rozpocznie się w Remizie OSP w Nowym Korczynie w sobotę 7 grudnia 2019 r. o godzinie 16:00 wiecej»

TAGI:

Czyszczone Kominy to mniejszy smog

Dodał: administrator dnia 2019-12-06 12:48:56 - Komentarze  (0)  (czytane 268 razy)

Akcja "Czyszczone kominy to mniejszy smog" została uruchomiona w trosce o bezpieczeństwo użytkowników budynków w związku z eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacji. wiecej»

TAGI:

Komunikat dotyczący jakości powietrza dla województwa świętokrzyskiego

Dodał: administrator dnia 2019-12-06 12:26:24 - Komentarze  (0)  (czytane 206 razy)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu wiecej»

TAGI:

Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Dodał: administrator dnia 2019-12-06 11:38:22 - Komentarze  (0)  (czytane 208 razy)

„Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” wiecej»

TAGI:

Informacja

Dodał: administrator dnia 2019-12-06 10:45:11 - Komentarze  (0)  (czytane 211 razy)

Szanowni Państwo. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje,
że w dniu 07 grudnia 2019 roku wszystkie biura Agencji będą otwarte w godzinach 07:30-15:30.
wiecej»

TAGI:

Uczniowie zyskali nowy sprzęt

Dodał: administrator dnia 2019-12-05 15:00:33 - Komentarze  (0)  (czytane 279 razy)

W mijającym roku, szkoły w gminie Nowy Korczyn wzbogaciły się o nowoczesne pomoce dydaktyczne. wiecej»

TAGI:

Modernizacja pompowni w Nowym Korczynie

Dodał: administrator dnia 2019-12-05 14:48:07 - Komentarze  (0)  (czytane 261 razy)

Zakończyła się modernizacja pompowni próżniowej obsługującej system kanalizacji podciśnieniowej w Nowym Korczynie. W ramach prac, których całkowita wartość wraz z dokumentacją projektową to blisko 1,2 mln zł, wymienione zostały przestarzałe i zużyte urządzenia na nowe i bardziej zaawansowane technologicznie, z uwzględnieniem ewentualnych przyszłych rozbudów. Wykonawcą zadania była firma Flovac Polska z Wrocławia.
wiecej»

TAGI:

Za odzyskaną wolność

Dodał: administrator dnia 2019-12-05 14:38:05 - Komentarze  (0)  (czytane 256 razy)

W podziękowaniu za odzyskaną wolność, jesienną porą – 22 listopada 2019 r. Towarzystwo Miłośników Ziemi Korczyńskiej, przy współpracy z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nowym Korczynie, Gminną Biblioteką Publiczną, Zespołem Szkolno Przedszkolnym, Publiczną Szkołą Podstawową w Starym Korczynie i Publiczną Szkołą Podstawową w Brzostkowie zorganizowało, jak co roku „Wieczór Wspomnień”. wiecej»

TAGI:

Informacja

Dodał: administrator dnia 2019-12-03 11:43:57 - Komentarze  (0)  (czytane 432 razy)

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn informuje, iż zgodnie z treścią art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1170), osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o posiadanych nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru.
wiecej»

TAGI:

Służba przygotowawcza umożliwi Ci pracę w wojsku

Dodał: administrator dnia 2019-11-29 11:56:22 - Komentarze  (0)  (czytane 309 razy)

Jeśli masz ukończone 18 lat i nie przekroczyłeś 50 roku życia, nie pełniłeś do tej pory służby wojskowej w jakiejkolwiek formie, masz aspiracje by zostać żołnierzem zawodowym, zadzwoń lub przyjdź do WKU w Busku-Zdroju. wiecej»

TAGI:

Komunikat dotyczący jakości powietrza dla województwa świętokrzyskiego

Dodał: administrator dnia 2019-11-28 14:40:30 - Komentarze  (0)  (czytane 327 razy)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu wiecej»

TAGI:

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Dodał: administrator dnia 2019-11-28 14:24:03 - Komentarze  (0)  (czytane 469 razy)

Informujemy, że w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6c pkt. 2c - tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), zgodnie z którą właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne może przystąpić do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. wiecej»

TAGI:

Informacja dotycząca odpadów komunalnych

Dodał: administrator dnia 2019-11-28 14:16:21 - Komentarze  (0)  (czytane 456 razy)

Informujemy że w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mieszkańcy którzy zadeklarowali niesegregację odpadów zobowiązani są do zmiany deklaracji na odpady segregowane. wiecej»

TAGI:

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Dodał: administrator dnia 2019-11-27 13:26:02 - Komentarze  (0)  (czytane 341 razy)

Prognoza na dzień 27.11.2019 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) wiecej»

TAGI:

Informacja o VII sesji Rady Miejskiej w Nowym Korczynie

Dodał: administrator dnia 2019-11-22 12:48:35 - Komentarze  (0)  (czytane 634 razy)

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję na dzień 27 listopada 2019 r. (środa) o godz. 9.00 w sali narad w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. Buskiej 7 VII sesję Rady Miejskiej w Nowym Korczynie.
wiecej»

TAGI:

Wymiana wodomierzy

Dodał: administrator dnia 2019-11-21 07:09:03 - Komentarze  (0)  (czytane 674 razy)

Gmina Nowy Korczyn informuje, że w związku z realizacją projektu pod nazwą „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów” na terenie gminy trwa wymiana wodomierzy. wiecej»

TAGI:

Akademia z okazji Święta Niepodległości w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Nowym Korczynie

Dodał: administrator dnia 2019-11-15 14:23:58 - Komentarze  (0)  (czytane 845 razy)

„Bóg, Honor, Ojczyzna” to słowa bliskie każdemu Polakowi kochającemu swój kraj i te właśnie słowa stały się mottem akademii, która odbyła się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w dniu 8 listopada 2019 r. z okazji Narodowego Święta Niepodległości. wiecej»

TAGI:

Modernizacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej w Nowym Korczynie

Dodał: administrator dnia 2019-11-15 14:16:42 - Komentarze  (0)  (czytane 630 razy)

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie informuje mieszkańców miejscowości Nowy Korczyn, że od dnia 18.11.2019r rozpocznie się modernizacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej w Nowym Korczynie. wiecej»

TAGI:

Poczet Bagiennych z Wieżycy w Nowym Mieście Korczynie

Dodał: administrator dnia 2019-11-15 14:01:16 - Komentarze  (0)  (czytane 504 razy)

Śladem Księcia Bolesława Wstydliwego, świątobliwej jego małżonki – św. Kingi, braci zakonnych franciszkanów, do Nowego Miasta Korczyna w dniu 9 listopada 2019 r. przywędrowała niezwykła grupa pielgrzymów, na czele której maszerował Świętosław herbu Gryff. wiecej»

TAGI:

więcej

Sport

Otwarcie boisk sportowych w gminie Nowy Korczyn

Gmina Nowy Korczyn ma nowe boiska sportowe. W ich uroczystym otwarciu obiektów w Nowym Korczynie i Starym Korczynie uczestniczył m.in. marszałek Adam Jarubas. więcej»

więcej

Kultura, rozrywka