Strona startowa

Wiadomości - Odpady komunalne

Nowe uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi i deklaracje o wysokości opłat

Dodał: apiotrowski Data: 2016-02-19 23:13:17 (czytane: 2848)

W dniu 18 lipca 2016 r. Rada Gminy Nowy Korczyn podjęła następujące uchwały:

1. uchwała Nr XIX/125/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Korczyn
   - uchwała Nr XIX/125/2016 [PDF]

2. uchwała Nr XIX/126/2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
   - uchwała Nr XIX/126/2016 [PDF]

3. uchwała Nr XIX/127/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   - uchwała Nr XIX/127/2016 [PDF]

4. uchwała Nr XIX/128/2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Nowy Korczyn.
   - uchwała Nr XIX/128/2016 [PDF]
   - załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/128/2016 - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości w Gminie Nowy Korczyn, na których zamieszkują mieszkańcy [DOCX]
   - załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/128/2016 deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości w Gminie Nowy Korczyn, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne [DOCX]

Konieczność podjęcia ww. uchwał podyktowana została wejściem w życie w dniu 1 lutego 2015 r. Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2015 r., poz.87). Zgodnie z art. 11 tejże ustawy dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art.6n, art.6r ust. 3 i 4 ustawy zmienianej ( ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.) zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Zatem z dniem 31 lipca 2016 r. utraciły moc podjęte przez Radę Gminy Nowy Korczyn uchwały:

- uchwała Nr XXX/183/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Korczyn
   - uchwała Nr XXX/183/2012 [PDF]

- uchwała Nr XXX/185/2016 z dnia 19 grudnia 2012 r.  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
   - uchwała Nr XXX/185/2016 [PDF]

- uchwała Nr XXIX/176/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   - uchwała Nr XXIX/176/2012 [PDF]

- uchwała Nr XXX/182/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Nowy Korczyn.
  
- uchwała Nr XXX/182/2012 [PDF]

Zmiana wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wprowadza obowiązku składania nowych deklaracji.

Deklarację opłaty na nowym wzorze składają jedynie właściciele nieruchomości, którzy od dnia obowiązywania wzoru są zobowiązani do złożenia pierwszej deklaracji bądź składają zmianę danych zawartych w uprzednio złożonej deklaracji.

Zgodnie z art. 6m ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości obowiązany jest dostarczyć w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi np. zmiana liczby osób na nieruchomości związana z narodzinami, zgonami, wyjazdami, powrotami bądź  zmianą sposobu zbierania odpadów. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Zgodnie z art. 6q ust. 3  W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.

Zgodnie z art. 6o ust. 1  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

 

Zobacz także

Opłaty i terminy uiszczania opłat

Dodane: 2019-01-15 07:20 - Komentarze  (0)  czytane (5558)

TAGI:


Komentarze (2)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 35.172.203.87

Howdy (2017-03-15 21:22:10)

HAPPY GOTCHA DAY girls! Ya’ll is sooooo incredibly lucky to lives where ya’ll do!You has da bestest mom and dad a kitteh could evers havduP.deles

Heaven (2017-03-15 20:51:21)

Спасибо за полезную ÐÃøÂ½Â‘„ормацию. Но её так много и она такая классная, что хочется сразу всё прочитать и применить, но не хватает «ĂƒÂĂ‚ÂşĂƒÂĂ‚Â°Ăƒâ€˜Ă‚â‚ŹĂƒâ€˜Ă‚â€šĂƒâ€˜Ă‚â€š памяти».

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Nie przegap

więcej

Wydarzenia / Imprezy

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Opłaty i terminy uiszczania opłat

Na terenie Gminy Nowy Korczyn od 1 lutego 2019 obowiązują następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami ...