Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Królewskiego Ponidzia”

Dodał: administrator Data: 2017-09-04 14:51:46 (czytane: 574)

Przedsięwzięcie 1.1.1. Wspieranie inicjatyw gospodarczych w istniejących mikro i małych przedsiębiorstwach wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014–2020

Ogłoszenie o naborze nr 5/2017
Zarząd Lokalnej Grupy Działania
„Królewskie Ponidzie”
Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii
Rozwoju „Królewskiego Ponidzia”  
Przedsięwzięcie 1.1.1. Wspieranie inicjatyw gospodarczych w istniejących mikro i małych
przedsiębiorstwach wdrażanej w ramach poddziałania„Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014–2020
„Królewskie Ponidzie”
działa na terenie gmin:
Busko-Zdrój, Pacanów, Stopnica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Wiślica, Gnojno, Tuczępy  


Termin naboru wniosków:
18.09.2017 r. – 02.10.2017 r.

Miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie „Królewskiego Ponidzia” ul. Grotta 3, 28-100 Busko- Zdrój,  
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z
wymaganymi załącznikami.

Forma wsparcia:
 - poziom intensywności wsparcia, liczonego w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowalnych wynosi nie większej niż 70 % refundacji tych kosztów,
 - maksymalna wartość wsparcia w ramach operacji wynosi 150 000, 00 PLN. Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 300 000, 00 PLN na jednego beneficjenta, zgodnie z warunkami określonymi w §15 Rozporządzenia Ministra.

Podmiotem uprawnionymi do złożenia wniosku o udzielenie wsparcia:
 - osoba  fizyczna  prowadząca  działalność  gospodarczą,  jeżeli  miejsce oznaczone adresem, pod którym  wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej,  znajduje  się  na obszarze wiejskim  objętym LSR – w przypadku  gdy  osoba  fizyczna  wykonuje  działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności  gospodarczej, spełniająca warunki określone w § 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych  warunków i trybu przyznawania  pomocy  finansowej  w  ramach poddziałania  "Wsparcie  na  wdrażanie  operacji  w  ramach  strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 - osoba prawna, z wyłączeniem województw, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, spełniające warunki określone w § 3 Rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  24  września  2015  r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków  i  trybu  przyznawania  pomocy  finansowej w ramach  poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego  przez  społeczność"  objętego  Programem  Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 - jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,spełniające warunki określone w § 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  24  września  2015  r.  w  sprawie  szczegółowych warunków   i   trybu   przyznawania   pomocy   finansowej   w   ramach   poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny operacji:
W ramach naboru wsparciem objęte będą operacje w ramach zakresu:
Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), zwaną dalej "LSR", przez:
rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Warunki udzielenia wsparcia:
Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 5/2017 przeprowadzanego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Królewskiego Ponidzia”   
Przedsięwzięcie 1.1.1. Wspieranie inicjatyw gospodarczych w istniejących mikro i małych przedsiębiorstwach wdrażanej  w  ramach  poddziałania
„Wsparcie  na  wdrażanie  operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:
Zostały szczegółowo określone w załączniku nr 6 do Regulaminu naboru wniosków nr 5/2017 przeprowadzanego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Królewskiego Ponidzia”
Przedsięwzięcie 1.1.1. Wspieranie inicjatyw gospodarczych w istniejących mikro i małych przedsiębiorstwach wdrażanej w ramach poddziałania, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 5/2017 przeprowadzanego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Królewskiego Ponidzia”
Przedsięwzięcie 1.1.1. Wspieranie inicjatyw gospodarczych w istniejących mikro i małych przedsiębiorstwach wdrażanej w ramach poddziałania„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wskazanie limitu środków w ramach ogłoszonego naboru:
Kwota przeznaczona na wsparcie operacji w ramach naboru nr 5/2017 Wspieranie inicjatyw gospodarczych w istniejących mikro i małych przedsiębiorstwach wynosi ogółem 1 214 207,00 PLN.

Informacja o miejscu udostępnienia LSR:
Lokalna Strategia Rozwoju oraz obowiązujące formularze: wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy o udzielenie wsparcia, dostępne są na stronie internetowej „Królewskie Ponidzie”:
www.krolewskieponidzie.pl oraz w biurze „Królewskiego Ponidzia.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze „Królewskiego Ponidzia” oraz pod numerem tel. (041) 378 71 77.

Integralną część ogłoszenia o naborze wniosków stanowi zamieszczony poniżej Regulamin wraz z załącznikami.

kp.jpg 

Zobacz także

I Świętokrzyskie Forum Rolnicze

Dodane: 2018-06-19 13:03 - Komentarze  (0)  czytane (68)

TAGI:


Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 54.158.15.97

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Nie przegap

więcej

Wydarzenia / Imprezy

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Dzień Strażaka - 4 maja

Z okazji Dnia Strażaka składamy życzenia wszystkim tym, którzy społecznie i zawodowo pełnią służbę pożarniczą oraz dziękujemy za waszą...