Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Kwalifikacja Wojskowa w 2018 roku

Dodał: administrator Data: 2018-03-06 21:27:05 (czytane: 1294)

Urząd Gminy w Nowym Korczynie informuje, iż kwalifikacja wojskowa osób z terenu Naszej Gminy zostanie przeprowadzona w dniach od 7 do 8 marca 2018 roku w Budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Busku- Zdroju ul. Waryńskiego 29A (Powiatowa Komisja Lekarska w Busku-Zdroju). Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej winny osobiście wstawić się we wskazanym czasie i miejscu oraz posiadać dowód osobisty lub inny dokument pozwalają¬cy na ustalenie tożsamości.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi, wstępne przeznaczenie ich do jednej z form służby, założenie ewidencji wojskowej, wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczka wojskowa), przeniesienie do rezerwy.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2018 r. podlegają

1. Mężczyźni urodzeni w 1999 r.

2. Mężczyźni urodzeni w latach 1994—1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

3. Osoby urodzone w latach 1997-1998, które:

  1) zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie  za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej,

      2) zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej,  ze względu na   

          stan zdrowia jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust.

          4 i 4b ustawy   z   dnia 21 listopada 1967 r.   o   powszechnym  obowiązku  obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wniosek                           

          o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

4. Kobiety urodzone w latach 1994—1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę                w szkołach lub uczelniach  medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w  § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej  ( Dz. U.poz.944)

5. Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochot­niczo do pełnienia służby wojskowej jeżeli nie po­siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojsko­wej przedstawia:

1. Wójtowi lub burmistrzowi:

1) Dowód osobisty lub inny dokument pozwalają­cy na ustalenie tożsamości,

2) Dokument potwierdzający przyczyny niestawie­nia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie okreś­lonym w wezwaniu nie było możliwe,

2. Powiatowej komisji lekarskiej posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej

3. Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień:

1) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,

2) dokumenty potwierdzające poziom wykształce­nia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwali­fikacje zawodowe,

3) potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji wojskowej w 2018 roku udzielane są w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, lub pod numerem telefonu  41 23-45-412.

Do pobrania
  >> Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Nie przegap

więcej

Wydarzenia / Imprezy

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Opłaty i terminy uiszczania opłat

Na terenie Gminy Nowy Korczyn od 1 lutego 2019 obowiązują następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami ...