Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Komunikat dla producentów tytoniu

Dodał: administrator Data: 2018-03-29 12:55:22 (czytane: 758)

Producencie surowca tytoniowego, pamiętaj o złożeniu wniosku w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

W  dniu 15  grudnia  2017  r. weszła  w  życie ustawa  z  dnia  27  października  2017  r. o  zmianie  ustawy  o  podatku  akcyzowym  oraz  ustawy  o  organizacji  niektórych  rynków rolnych  (Dz.  U.  2017  poz.  2216), na mocy której Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) zobowiązany jest do monitorowania oraz nadzorowania krajowej uprawy tytoniu oraz produkcji i obrotu surowcem tytoniowym.
Warunkiem prowadzenia przez producenta rolnego działalności w zakresie uprawy tytoniu, produkcji  lub  zbytu  surowca  tytoniowego  jest  uzyskanie  wpisu  do  Rejestru  producentów surowca  tytoniowego,  prowadzonego  przez  Dyrektora  Oddziału  Terenowego  KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres producenta rolnego.
Wpis  do  Rejestru  producentów  surowca  tytoniowego zostanie   dokonany   na   wniosek producenta.
Producent surowca tytoniowego, który w dniu wejścia w życie ustawy uprawia, produkuje lub zbywa surowiec tytoniowy składa do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR wniosek o wpis do Rejestru producentów surowca tytoniowego, w terminie 5 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do  dnia  15  maja  2018  r., na formularzu udostępnionym na stronie internetowej KOWR.
Ustawa  nakłada  również  na  producenta  surowca  tytoniowego  obowiązek  przekazywania Dyrektorowi Oddziału Terenowego KOWR rocznej informacji dotyczącej m.in.: powierzchni uprawy poszczególnych grup odmian tytoniu, masy surowca tytoniowego objętego umowami, szacunkowej  masy  surowca  tytoniowego,  która  zostanie  wyprodukowana,  masy  surowca tytoniowego  dostarczonego  nabywcy  w  podziale  na  zawarte  umowy,  stanu  magazynowego, zawartych umów zbycia surowca tytoniowego.
Na nabywców surowca tytoniowego ustawa nakłada obowiązek przekazywania Dyrektorowi
Generalnemu KOWR informacji o masie suszu tytoniowego, pochodzącego z poprzedniego roku zbiorów, skupionego od producentów surowca tytoniowego.
Szczegółowe informacje w zakresie obowiązków wynikających z ustawy: dla producentów surowca tytoniowego oraz nabywców surowca tytoniowego, a także formularze (wniosku o  wpis  do  Rejestru  producentów  surowca  tytoniowego,  informacji  i  innych  dokumentów składanych  do  KOWR) zostały udostępnione  na  stronie www.kowr.gov.pl w  zakładce INTERWENCJA.

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Nie przegap

więcej

Wydarzenia / Imprezy

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Opłaty i terminy uiszczania opłat

Na terenie Gminy Nowy Korczyn od 1 lutego 2019 obowiązują następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami ...