Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Kolejne dofinansowanie dla Gminy Nowy Korczyn

Dodał: administrator Data: 2018-05-24 22:38:39 (czytane: 754)

Gmina Nowy Korczyn na podstawie podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Adamem Jarubas będzie realizowała projekt pod nazwą „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów w ramach Osi Priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne", Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa".

Wspólnie złożony z gminami wniosek uzyskał bardzo wysoką ocenę zajmując 1 miejsce na liście rankingowej. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z w/w gminami. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę ponad 7,3 mln zł w tym dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wynosi ponad 5,5 mln zł. Koszt realizacji projektu na terenie gminy Nowy Korczyn to  1,1 mln zł przy dofinansowaniu 870 tysięcy zł. Projekt realizowany będzie etapami. Już w tym roku rozpoczną się procedury przetargowe.

 uslugi.jpg

Projekt, składa się z czterech głównych komponentów:

Komponent 1: związany z utworzeniem portalu interesanta. Obejmuje on również utworzenie 35 e-usług. Powstanie portalu interesanta umożliwi dwukierunkową interakcję między urzędem, a mieszkańcem, a więc złożenie wniosku oraz otrzymanie decyzji administracyjnej za pośrednictwem sieci internetowej. Korzystając z funkcjonalności portalu załatwić będzie można między innymi sprawy z zakresu: deklaracji podatkowych, zwrotu podatku akcyzowego, złożenie deklaracji o odpadach, złożenie wniosku o zajęcie pasa drogowego, wniosku o warunki techniczne podłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Dostęp do w/w usług możliwy będzie z urządzeń stacjonarnych i mobilnych po uprzednim zalogowaniu się do portalu;

Komponent 2: e-woda: zakłada wymianę wodomierzy, których odczyt odbywać się będzie w sposób zdalny, drogą radiową. We wszystkich nieruchomościach, wymienione zostaną liczniki wodociągowe, a ich odczyt nie będzie wiązał się z koniecznością odwiedzenia każdej posesji. Zapłata za pobraną wodę, ścieki uregulowana będzie mogła zostać z wykorzystaniem e-usług na podstawie przesłanej elektronicznie faktury i skorzystanie z płatności elektronicznej;

Komponent 3: zakup komputerów, serwerów, innych urządzeń komputerowych niezbędnych do wdrożenia założeń projektu (e-ułsug);

Komponent 4: modernizacja systemów dziedzinowych: zakłada wymianę księgowych programów i systemów informatycznych związanych z działalnością gminy.
Celem projektu jest upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych
i komunikacyjnych w usługach publicznych dotyczących administracji publicznej. Głównym celem będzie udostępnienie nowych e-usług oraz zwiększenie dostępu do cyfrowej informacji sektora publicznego i umożliwienie mieszkańcom, potencjalnym interesantom korzystania
z nowych e-usług publicznych. Natomiast celem szczegółowym będzie poprawa zarządzania oraz uzyskanie oszczędności procesów administracyjnych i świadczonych usług. Warto mieć na uwadze, iż projekt w znaczny sposób ułatwi dostęp osobom z niepełnosprawnościami do usług publicznych i umożliwi im aktywny udział w życiu społecznym.

Zobacz także

Remont drogi powiatowej w Piasku Wielkim

Dodane: 2019-06-15 10:48 - Komentarze  (0)  czytane (72)

TAGI:


Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Nie przegap

więcej

Wydarzenia / Imprezy

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Opłaty i terminy uiszczania opłat

Na terenie Gminy Nowy Korczyn od 1 lutego 2019 obowiązują następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami ...