Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Nabór osób na świadczenie usług asystencji osobistej Uczestnikom Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022

Dodał: administrator Data: 2022-02-18 14:38:13 (czytane: 359)

Gmina Nowy Korczyn – realizator zadania Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ogłasza nabór osób na świadczenie usług asystencji osobistej Uczestnikom Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

godlo.jpg 

Gmina Nowy Korczyn – realizator zadania Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ogłasza nabór osób na świadczenie usług asystencji osobistej Uczestnikom Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022
Nabór osób na świadczenie usług asystencji osobistej dla Uczestników Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2022 odbywa się w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Podstawa prawna: dział  IV ust. 6 Programu „„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2022
Cyt. „Asystentem może być osoba wskazana przez uczestnika Programu. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika Programu, wskazuje go gmina/powiat, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt 1 i 2.”

Zgodnie z działem IV ust. 3 Programu:
Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:
1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej1), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
oraz posiadające:
- nieposzlakowaną opinie,
- pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
- dodatkowo: posiada prawo jazdy kat. B

Czas trwania usług asystencji osobistej − usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie pracy.

. Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV),
2. list motywacyjny,
3. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły), staż,
4. druk kwestionariusza osobowego,
5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji,
6. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
Zatrudnienie będzie możliwe w sytuacji gdy Asystent nie zostanie wskazany przez Uczestnika Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2022
Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie MGOPS w Nowym Korczynie, w kopercie z dopiskiem: „dotyczy zatrudnienia na stanowisku - asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - 2022” lub listownie na adres: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, ul. Buska 7, 28-136 Nowy Korczyn.
- Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

1)Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).

Zobacz także

Komunikat

Dodane: 2022-06-29 12:54 - Komentarze  (0)  czytane (112)

TAGI:


Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Nie przegap

więcej

Wydarzenia / Imprezy

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie prognozuje wystąpienie silnego wiatru. Dotychczas na stacjach telemetrii obserwowano...