Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Informacja o XXXIV sesji Rady Gminy Nowy Korczyn

Dodał: administrator Data: 2018-02-22 19:16:15 (czytane: 848)

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję na dzień 26 lutego 2018 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali narad w Urzędzie Gminy przy ul. Buskiej 7 XXXIV sesję Rady Gminy Nowy Korczyn.

Planowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
5.    Interpelacje radnych.
6.    Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a.    zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2018 rok
b.    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2032
c.    określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym  do Punktu Przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn na drugim etapie postępowania  rekrutacyjnego
d.    określenia kryteriów w postepowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej  szkół podstawowych prowadzonych przez  Gminę Nowy Korczyn
e.    uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2022”
f.    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych w drodze przetargu
g.    wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w drodze przetargu
h.    przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy nowy Korczyn na 2018 rok
i.    ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta
j.    przyjęcia „Apelu Rady Gminy Nowy Korczyn w sprawie przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które zostały ich pozbawione w wyniku represji carskich”.
7.    Odpowiedzi na interpelacje
8.    Zapytania i wolne wnioski.
9.    Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy
Kazimiera Gołdyn

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Nie przegap

więcej

Wydarzenia / Imprezy

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Harmonogram odbioru odpadów w miesiącu maju 2018 r.

Harmonogram odbioru odpadów przez firmę "EKOM" Maciejczyk Sp. J. z terenu Gminy Nowy Korczyn w miesiącu maju 2018 r....