Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Informacja o II sesji Rady Gminy Nowy Korczyn

Dodał: administrator Data: 2018-12-10 23:37:32 (czytane: 720)

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję na dzień 12 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 10.00 w sali narad w Urzędzie Gminy przy ul. Buskiej 7 II sesję Rady Gminy Nowy Korczyn.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku oraz w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości na 2019 r.
  b. wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2019
  c. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek  w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
  d. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
  e. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Nowy Korczyn „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
  f. oddania w użyczenie na czas nieokreślony na rzecz Klubu Sportowego Wisła w Nowym Korczynie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowy Korczyn
  g. przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowy Korczyn na lata 2019 – 2024
  h. zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2018 rok
  i. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2032
  j. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
  k. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku
  l. przyjęcia na lata 2019-2021 programu współpracy Gminy Nowy Korczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6. Zapytania i wolne wnioski.

 

Transmisja na żywo - kliknij

Zobacz także

Sobótki 2019 w Nowym Korczynie

Dodane: 2019-06-17 13:54 - Komentarze  (0)  czytane (134)

TAGI:


Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Nie przegap

więcej

Wydarzenia / Imprezy

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Ostrzeżenie meteorologiczne na dzień 18.01.2019 r.

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie prognozuje opady śniegu z deszczem powodujące gołoledź....