Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Informacja o I sesji Rady Miejskiej w Nowym Korczynie

Dodał: administrator Data: 2019-02-05 09:38:54 (czytane: 1170)

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję na dzień 6 luty 2019 r. (środa) o godz. 9.00 w sali narad w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. Buskiej 7 I sesję Rady Miejskiej w Nowym Korczynie.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019 - 2032
    b. zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2019 rok
    c. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Nowy Korczyn
    d. uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie
    e. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowy Korczyn na 2019 rok
    f. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Nowy Korczyn  
    g. uchwalenia statutu Miasta i Gminy Nowy Korczyn
    h. zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Nowy Korczyn  
    i. przyjęcia stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji w rolnictwie
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad sesji.


Kazimiera Gołdyn
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Nowym Korczynie

Transmisja na żywo po kliknięciu w zdjęcie poniżej

sesja3_2.jpg

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Nie przegap

więcej

Wydarzenia / Imprezy

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Przypomnienie o zasadach segregacji odpadów na terenie Gminy Nowy Korczyn

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn przypomina po raz kolejny mieszkańcom gminy, a w szczególności tym, którzy zadeklarowali się do selektywnego...