Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Informacja dotycząca odpadów komunalnych

Dodał: administrator Data: 2019-11-28 14:16:21 (czytane: 843)

Informujemy że w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mieszkańcy którzy zadeklarowali niesegregację odpadów zobowiązani są do zmiany deklaracji na odpady segregowane.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn informuje, że obowiązkiem właściciela nieruchomości zgodnie z przepisem art. 5 ust 1 pkt 3 jest zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami i sposobem określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust 1 ustawy.
       W związku z powyższym właściciel nieruchomości nie może zadeklarować w złożonej Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowy Korczyn deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny.
       Dlatego też Burmistrz Miasta i Gminy informuje o konieczności złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 15 grudnia 2019r. i podania w niej wysokości opłaty należnej za zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny.
      Jednocześnie informuję, że w przypadku ujawnienia zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny, Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ma obowiązek określić właścicielowi nieruchomości w drodze decyzji wyższą opłatę.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Korczynie, pok. Nr 1, tel. 412345412

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Nie przegap

więcej

Wydarzenia / Imprezy

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Prognoza na dzień 27.11.2019 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza,...