Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Dodał: administrator Data: 2019-11-28 14:24:03 (czytane: 982)

Informujemy, że w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6c pkt. 2c - tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), zgodnie z którą właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne może przystąpić do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Przystąpienie do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie pisemnej zgody właściciela nieruchomości.
W związku z powyższym, w przypadku chęci przystąpienia do zorganizowanego  przez Gminę Nowy Korczyn systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (m.in. odbiór  z nieruchomości odpadów komunalnych), zwracamy się do Państwa o wyrażenie pisemnej  zgody (druk oświadczenia w załączeniu) oraz zmianę deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na właściciela nieruchomości (jeżeli wcześniejsza deklaracja nie była złożona przez właściciela) i dostarczenie deklaracji i zgody do tut. Urzędu do dnia 31 grudnia 2019 r.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie przystąpienia przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej do gminnego systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi, właściciel takiej nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Tym samym, taki właściciel w razie nie wyrażenia zgody, nie będzie objęty zorganizowanym systemem zagospodarowania odpadami komunalnymi od dnia 1 stycznia 2020r.

Do pobrania
  >> oświadczenie

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Nie przegap

więcej

Wydarzenia / Imprezy

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Informacja dotycząca odpadów komunalnych

Informujemy że w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mieszkańcy którzy zadeklarowali niesegregację...