Strona startowa

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie


Adres: ul. Buska 7
28-136 Nowy Korczyn

NIP: 655-16-99-625

REGON: 291133445

Tel/faks (0-41) 37-71-065

www.gops.nowykorczyn.pl

E-mail:
korczyn@ops.busko.pl

Kierownik:
Sławomir Wawrzeniec
Telefon (0-41) 37-71-065

Godziny pracy Ośrodka
Od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30 - 15.30