Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Nabór uczestników do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022

Dodał: administrator Data: 2022-02-18 10:03:28 (czytane: 357)

Gmina Nowy Korczyn – realizator zadania Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ogłasza nabór do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022.

godlo.jpg 

Nabór uczestników do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2022 odbywa się w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Gmina Nowy Korczyn otrzyma na realizację powyższego zadania środki finansowe w wysokości 1.554.786 zł.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy  ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:
1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
a) o stopniu znacznym lub
b) o stopniu umiarkowanym albo
c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

W ramach naboru do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 do objęcia usługą asystentów dostępnych jest:
0 miejsc dla dziecka do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (przysługuje maks. 360 godz. usług asystenta na osobę),
55 miejsc dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, w tym:
12 miejsc dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (przysługuje nie więcej niż 840 godzin rocznie na osobę),
27 miejsc dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (przysługuje nie więcej niż 720 godzin rocznie na osobę),
16 miejsc dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (przysługuje nie więcej niż 360 godzin rocznie na osobę).
Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
• wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
• wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
• załatwianiu spraw urzędowych;
• korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
• zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.
Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.
Udział w programie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 jest bezpłatny.
Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.
W czasie korzystania z usług Asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), usługi, o których mowa w Programach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” z usług finansowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usług obejmujących analogiczne wsparcie, o których mowa w ust. 9 Programu oraz finansowanych z innych źródeł.
Usługi asystenta nie mogą być świadczone przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.
Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma,  którzy zamieszkują lub nie zamieszkują wspólnie z uczestnikiem Programu oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

Do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022,  osoba niepełnosprawna może się zgłosić na podstawie:

- Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Programu wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.
- Karty zakresu czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 9 do niniejszego Programu.
- Klauzuli informacyjnej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 13 do niniejszego Programu (Gmina)
- Klauzuli informacyjnej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 14 do niniejszego Programu (Minister).
- Oświadczenia w przypadku  wskazania Asystenta przez uczestnika Programu, że wskazany przez nią Asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym tut Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr telefonu 41 3771065 w sytuacjach, w których osoba zainteresowana udziałem w Programie nie jest w stanie zgłosić się osobiście po w/w dokumenty lub je dostarczyć.

do pobrania
 >> Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022Zobacz także

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - obowiązkowe składanie deklaracji do 30.06.2022r.

Dodane: 2022-06-27 10:53 - Komentarze  (0)  czytane (621)

TAGI:


Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Nie przegap

więcej

Wydarzenia / Imprezy

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie prognozuje wystąpienie silnego wiatru. Dotychczas na stacjach telemetrii obserwowano...