Strona startowa

Wiadomości

Odpady komunalne:

Harmonogram odbioru odpadów w miesiącu marcu 2017 r.

Dodał: administrator dnia 2017-03-13 09:35:17 - Komentarze  (0)  (czytane 334 razy)

Harmonogram odbioru odpadów przez firmę „EKOM” Maciejczyk Sp. J. z terenu Gminy Nowy Korczyn w marcu 2017 r. wiecej»

TAGI:

Harmonogram odbioru odpadów przez firmę ,,EKOM” Maciejczyk Sp.J. z terenu Gminy Nowy Korczyn w lutym 2017 r.

Dodał: administrator dnia 2017-02-01 22:45:47 - Komentarze  (0)  (czytane 417 razy)

wiecej»

TAGI:

Przypomnienie - Termin zapłaty za wywóz odpadów komunalnych

Dodał: administrator dnia 2017-02-01 22:22:42 - Komentarze  (1)  (czytane 336 razy)

Wszystkim mieszkańcom, którzy jeszcze nie uiścili opłaty za wywóz odpadów komunalnych, przypominamy, że termin płatności za I kwartał 2017 r. upłynął 15 stycznia 2017 r. wiecej»

TAGI:

Harmonogram odbioru odpadów w 2017

Dodał: administrator dnia 2017-01-12 21:37:12 - Komentarze  (0)  (czytane 615 razy)

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu gminy Nowy Korczyn w 2017 roku. wiecej»

TAGI:

Informacja o wynikach postępowania przetargowego na odbiór odpadów komunalnych w 2017 roku

Dodał: administrator dnia 2017-01-10 14:50:02 - Komentarze  (2)  (czytane 713 razy)

Urząd Gminy w Nowym Korczynie informuje mieszkańców, iż wyłonioną w drodze przetargu firmą odbierającą i transportującą odpady komunalne z terenu Gminy Nowy Korczyn w roku 2017 i 2018 będzie Firma ,,EKOM” Maciejczyk Sp. J., ul. Zakładowa 29, 26-262 Nowiny wiecej»

TAGI:

Zasady segregacji odpadów na terenie Gminy Nowy Korczyn

Dodał: administrator dnia 2016-10-21 06:45:53 - Komentarze  (0)  (czytane 866 razy)

Poniżej przedstawiamy Państwu ogólne rady, jak segregować i wyrzucać odpady, szczegółowy sposób segregacji obowiązujący na terenie naszej Gminy. Główna zasada jest jednak wszędzie taka sama – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Segregowanie odpadów jest łatwe, ale wymaga kilku chwil, aby się do tego odpowiednio przygotować. wiecej»

TAGI:

Opłaty i terminy uiszczania opłat

Dodał: apiotrowski dnia 2016-02-19 23:14:27 - Komentarze  (0)  (czytane 814 razy)

Na terenie Gminy Nowy Korczyn obowiązują następujące stawki opłat: wiecej»

TAGI:

Nowe uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi i deklaracje o wysokości opłat

Dodał: apiotrowski dnia 2016-02-19 23:13:17 - Komentarze  (2)  (czytane 721 razy)

W dniu 18 lipca 2016 r. Rada Gminy Nowy Korczyn podjęła następujące uchwały: wiecej»

TAGI:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Dodał: apiotrowski dnia 2016-02-19 23:11:01 - Komentarze  (0)  (czytane 582 razy)

Odpowiedzi na najczęstsze pytania w sprawie nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi wiecej»

TAGI:

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Dodał: apiotrowski dnia 2016-02-19 23:10:46 - Komentarze  (1)  (czytane 701 razy)

Jest to miejsce, w którym mieszkańcy Gminy Nowy Korczyn mogą samodzielnie, we własnym zakresie dostarczać następujące rodzaje odpadów: wiecej»

TAGI:

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Dodał: apiotrowski dnia 2016-02-19 23:09:39 - Komentarze  (0)  (czytane 329 razy)

Urząd Gminy Nowy Korczyn informuje, że zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (tj. lodówki, zamrażarki, pralki, telewizory, zmywarki, mikrofalówki itp.) w formie mobilnego PSZOK odbywa się z częstotliwością co najmniej jeden raz do roku bezpośrednio z przed nieruchomości właściciela. O terminach zbiórki będziemy informować na bieżąco w sposób zwyczajowo przyjęty. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może być dostarczany również przez właścicieli nieruchomości na bieżąco, na własny koszt do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Grotnikach Dużych. wiecej»

TAGI:

Zużyte baterie

Dodał: apiotrowski dnia 2016-02-19 23:08:48 - Komentarze  (0)  (czytane 346 razy)

Zużyte baterie należy wrzucać do specjalnych pojemników mieszczących się w : wiecej»

TAGI:

Informacje wymagane ustawowo

Dodał: apiotrowski dnia 2016-02-19 23:07:38 - Komentarze  (0)  (czytane 398 razy)

Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: wiecej»

TAGI:

Dlaczego warto segregować odpady

Dodał: apiotrowski dnia 2016-02-19 23:06:26 - Komentarze  (0)  (czytane 368 razy)

Głównym zadaniem nowego systemu gospodarki odpadami jest likwidacja nielegalnych wysypisk oraz zmniejszenie ilości odpadów, przekazywanych do składowania. Jednakże nawet najlepiej zorganizowany i zaplanowany system nie zadziała, jeśli mieszkańcy nie zmienią swoich przyzwyczajeń. wiecej»

TAGI:

Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (wiadomości archiwalne)

Dodał: administrator dnia 2016-01-19 07:22:36 - Komentarze  (1)  (czytane 868 razy)

Wójt Gminy Nowy Korczyn informuje iż, firma ,,TRANS-BUD“ Marcin Grzyb organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Nowy Korczyn, wystawionych na trasie odbioru przy posesji , która odbędzie się w dniach: wiecej»

TAGI:

Harmonogram odbioru odpadów w 2016 (wiadomości archiwalne)

Dodał: apiotrowski dnia 2016-01-11 15:35:10 - Komentarze  (0)  (czytane 4681 razy)

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu gminy Nowy Korczyn w II półroczu 2016 roku. wiecej»

TAGI:

Informacja (wiadomości archiwalne)

Dodał: a.nowak dnia 2015-12-16 10:48:38 - Komentarze  (0)  (czytane 1263 razy)

Informujemy, że odbiór odpadów niesegregowanych z miejscowości: Czarkowy, Górnowola, Kawęczyn, Łęka, Ostrowce, Podraje, Podzamcze, Stary Korczyn, Winiary Dolne, Żukowice, przypadający na czwarty piątek miesiąca, tj. 25 grudnia 2015 r. – Boże Narodzenie, odbędzie się we wtorek w dniu 29 grudnia 2015 r. wiecej»

TAGI:

Informacja o wynikach postępowania przetargowego na odbiór odpadów komunalnych w 2016 roku (wiadomości archiwalne)

Dodał: apiotrowski dnia 2015-11-26 12:42:32 - Komentarze  (1)  (czytane 2109 razy)

Urząd Gminy w Nowym Korczynie informuje mieszkańców, iż wyłonioną w drodze przetargu firmą odpierającą i transportującą odpady komunalne z terenu Gminy Nowy Korczyn w roku 2016 będzie Firma ,,TRANS-BUD” Marcin Grzyb ul. Kołłątaja 12/19 25-715 Kielce. wiecej»

TAGI:

Informacja o trwającym postępowaniu przetargowym na odbiór odpadów komunalnych (wiadomości archiwalne)

Dodał: apiotrowski dnia 2015-10-23 13:06:00 - Komentarze  (2)  (czytane 1002 razy)

Szanowni mieszkańcy w związku z trwającym postępowaniem przetargowym na odbiór odpadów komunalnych na 2016 rok Urząd Gminy w Nowym Korczynie informuje mieszkańców, że firma Ekom odbierająca odpady komunalne z terenu naszej gminy zabiera będące jej własnością pojemniki na śmieci mieszane. wiecej»

TAGI:

Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych (wiadomości archiwalne)

Dodał: apiotrowski dnia 2015-10-05 20:36:50 - Komentarze  (0)  (czytane 1155 razy)

Wójt Gminy Nowy Korczyn informuje iż, firma ,,Ekom" Maciejczyk Sp. J. organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Nowy Korczyn, wystawionych na trasie odbioru przy posesji , która odbędzie się w dniach: wiecej»

TAGI:

Harmonogram odbioru odpadów (wiadomości archiwalne)

Dodał: apiotrowski dnia 2015-01-02 23:16:32 - Komentarze  (0)  (czytane 671 razy)

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY NOWY KORCZYN W 2015 ROKU, którego dokonuje po przeprowadzonym przetargu Firma ,,EKOM" Maciejczyk Sp. J., ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny, Tel. 41 386 20 60. wiecej»

TAGI:

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów w 2015 roku (wiadomości archiwalne)

Dodał: apiotrowski dnia 2014-11-27 22:47:47 - Komentarze  (1)  (czytane 316 razy)

Urząd Gminy Nowy Korczyn przedstawia harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu gminy Nowy Korczyn w 2015 r., którego dokonywać będzie po przeprowadzonym przetargu Firma ,,EKOM" Maciejczyk Sp. J. ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny. Tel. 41 386 20 60. wiecej»

TAGI:

Kampania informacyjno-edukacyjna w Gminie Nowy Korczyn (wiadomości archiwalne)

Dodał: apiotrowski dnia 2014-10-11 23:13:19 - Komentarze  (0)  (czytane 634 razy)

Informacja dla mieszkańców Gminy Nowy Korczyn w sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który obowiązuje od 1 lipca 2013r. wiecej»

TAGI:

Zasady segregacji odpadów (wiadomości archiwalne)

Dodał: apiotrowski dnia 2014-10-11 23:12:09 - Komentarze  (0)  (czytane 1487 razy)

Mieszkańcy Gminy Nowy Korczyn w ok. 95 % zadeklarowali segregację odpadów. Pozostałości po segregacji (odpady, które nie dają się posegregować), tj. odpady, które nie kwalifikują się do odpadów segregowanych, np. wiecej»

TAGI:

Informacja odpady komunalne (wiadomości archiwalne)

Dodał: apiotrowski dnia 2014-10-11 22:36:57 - Komentarze  (0)  (czytane 402 razy)

Informacje dotyczące nowego systemu odbioru odpadów komunalnych, który zgodnie z prawem musi wejść w życie 1 lipca 2013 r., dostępne są na stronie Ministerstwa Środowiska www.naszesmieci.pl. Znajdują się tam informacje na temat prawidłowego postępowania ze śmieciami oraz ważne zmiany w przepisach dotyczących systemu gospodarowania odpadami w Polsce. wiecej»

TAGI: