Strona startowa

Aktualności

Modernizacja dróg w wąwozach

Dodał: dnia - Komentarze ()  (czytane 35 razy)

Zakończyła się modernizacja dwóch odcinków dróg o łącznej długości 575 metrów w miejscowościach Żukowice i Stary Korczyn wraz z zabezpieczeniem skarpy wąwozu. więcej»

TAGI:

Mikołajki 2019

Dodał: dnia - Komentarze ()  (czytane 413 razy)

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Korczynie organizują gminną imprezę integracyjną "Mikołajki 2019" na którą serdecznie zapraszają dzieci i młodzież. Impreza rozpocznie się w Remizie OSP w Nowym Korczynie w sobotę 7 grudnia 2019 r. o godzinie 16:00 więcej»

TAGI:

Czyszczone Kominy to mniejszy smog

Dodał: dnia - Komentarze ()  (czytane 138 razy)

Akcja "Czyszczone kominy to mniejszy smog" została uruchomiona w trosce o bezpieczeństwo użytkowników budynków w związku z eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacji. więcej»

TAGI:

Komunikat dotyczący jakości powietrza dla województwa świętokrzyskiego

Dodał: dnia - Komentarze ()  (czytane 101 razy)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu więcej»

TAGI:

 • Modernizacja dróg w wąwozach

  2019-12-09 07:48 - Komentarze (0)  (czytane 35 razy)

  Zakończyła się modernizacja dwóch odcinków dróg o łącznej długości 575 metrów w miejscowościach Żukowice i Stary Korczyn wraz z zabezpieczeniem skarpy wąwozu. więcej»

  TAGI:

 • Mikołajki 2019

  2019-12-06 13:13 - Komentarze (0)  (czytane 413 razy)

  Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Korczynie organizują gminną imprezę integracyjną "Mikołajki 2019" na którą serdecznie zapraszają dzieci i młodzież. Impreza rozpocznie się w Remizie OSP w Nowym Korczynie w sobotę 7 grudnia 2019 r. o godzinie 16:00 więcej»

  TAGI:

 • Czyszczone Kominy to mniejszy smog

  2019-12-06 12:48 - Komentarze (0)  (czytane 138 razy)

  Akcja "Czyszczone kominy to mniejszy smog" została uruchomiona w trosce o bezpieczeństwo użytkowników budynków w związku z eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacji. więcej»

  TAGI:

 • Komunikat dotyczący jakości powietrza dla województwa świętokrzyskiego

  2019-12-06 12:26 - Komentarze (0)  (czytane 101 razy)

  Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu więcej»

  TAGI:

 • Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

  2019-12-06 11:38 - Komentarze (0)  (czytane 112 razy)

  „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” więcej»

  TAGI:

 • Informacja

  2019-12-06 10:45 - Komentarze (0)  (czytane 108 razy)

  Szanowni Państwo. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 07 grudnia 2019 roku wszystkie biura Agencji będą otwarte w godzinach 07:30-15:30. więcej»

  TAGI:

 • Uczniowie zyskali nowy sprzęt

  2019-12-05 15:00 - Komentarze (0)  (czytane 165 razy)

  W mijającym roku, szkoły w gminie Nowy Korczyn wzbogaciły się o nowoczesne pomoce dydaktyczne. więcej»

  TAGI:

 • Modernizacja pompowni w Nowym Korczynie

  2019-12-05 14:48 - Komentarze (0)  (czytane 151 razy)

  Zakończyła się modernizacja pompowni próżniowej obsługującej system kanalizacji podciśnieniowej w Nowym Korczynie. W ramach prac, których całkowita wartość wraz z dokumentacją projektową to blisko 1,2 mln zł, wymienione zostały przestarzałe i zużyte urządzenia na nowe i bardziej zaawansowane technologicznie, z uwzględnieniem ewentualnych przyszłych rozbudów. Wykonawcą zadania była firma Flovac Polska z Wrocławia. więcej»

  TAGI:

 • Za odzyskaną wolność

  2019-12-05 14:38 - Komentarze (0)  (czytane 156 razy)

  W podziękowaniu za odzyskaną wolność, jesienną porą – 22 listopada 2019 r. Towarzystwo Miłośników Ziemi Korczyńskiej, przy współpracy z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nowym Korczynie, Gminną Biblioteką Publiczną, Zespołem Szkolno Przedszkolnym, Publiczną Szkołą Podstawową w Starym Korczynie i Publiczną Szkołą Podstawową w Brzostkowie zorganizowało, jak co roku „Wieczór Wspomnień”. więcej»

  TAGI:

 • Informacja

  2019-12-03 11:43 - Komentarze (0)  (czytane 316 razy)

  Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn informuje, iż zgodnie z treścią art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1170), osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o posiadanych nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru. więcej»

  TAGI:

 • Służba przygotowawcza umożliwi Ci pracę w wojsku

  2019-11-29 11:56 - Komentarze (0)  (czytane 222 razy)

  Jeśli masz ukończone 18 lat i nie przekroczyłeś 50 roku życia, nie pełniłeś do tej pory służby wojskowej w jakiejkolwiek formie, masz aspiracje by zostać żołnierzem zawodowym, zadzwoń lub przyjdź do WKU w Busku-Zdroju. więcej»

  TAGI:

 • Komunikat dotyczący jakości powietrza dla województwa świętokrzyskiego

  2019-11-28 14:40 - Komentarze (0)  (czytane 242 razy)

  Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu więcej»

  TAGI:

 • Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

  2019-11-28 14:24 - Komentarze (0)  (czytane 354 razy)

  Informujemy, że w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6c pkt. 2c - tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), zgodnie z którą właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne może przystąpić do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. więcej»

  TAGI:

 • Informacja dotycząca odpadów komunalnych

  2019-11-28 14:16 - Komentarze (0)  (czytane 333 razy)

  Informujemy że w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mieszkańcy którzy zadeklarowali niesegregację odpadów zobowiązani są do zmiany deklaracji na odpady segregowane. więcej»

  TAGI:

 • Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

  2019-11-27 13:26 - Komentarze (0)  (czytane 254 razy)

  Prognoza na dzień 27.11.2019 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) więcej»

  TAGI:

 • Informacja o VII sesji Rady Miejskiej w Nowym Korczynie

  2019-11-22 12:48 - Komentarze (0)  (czytane 541 razy)

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję na dzień 27 listopada 2019 r. (środa) o godz. 9.00 w sali narad w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. Buskiej 7 VII sesję Rady Miejskiej w Nowym Korczynie. więcej»

  TAGI:

 • Wymiana wodomierzy

  2019-11-21 07:09 - Komentarze (0)  (czytane 591 razy)

  Gmina Nowy Korczyn informuje, że w związku z realizacją projektu pod nazwą „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów” na terenie gminy trwa wymiana wodomierzy. więcej»

  TAGI:

 • Akademia z okazji Święta Niepodległości w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Nowym Korczynie

  2019-11-15 14:23 - Komentarze (0)  (czytane 759 razy)

  „Bóg, Honor, Ojczyzna” to słowa bliskie każdemu Polakowi kochającemu swój kraj i te właśnie słowa stały się mottem akademii, która odbyła się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w dniu 8 listopada 2019 r. z okazji Narodowego Święta Niepodległości. więcej»

  TAGI:

 • Modernizacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej w Nowym Korczynie

  2019-11-15 14:16 - Komentarze (0)  (czytane 547 razy)

  Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie informuje mieszkańców miejscowości Nowy Korczyn, że od dnia 18.11.2019r rozpocznie się modernizacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej w Nowym Korczynie. więcej»

  TAGI:

 • Poczet Bagiennych z Wieżycy w Nowym Mieście Korczynie

  2019-11-15 14:01 - Komentarze (0)  (czytane 416 razy)

  Śladem Księcia Bolesława Wstydliwego, świątobliwej jego małżonki – św. Kingi, braci zakonnych franciszkanów, do Nowego Miasta Korczyna w dniu 9 listopada 2019 r. przywędrowała niezwykła grupa pielgrzymów, na czele której maszerował Świętosław herbu Gryff. więcej»

  TAGI:

 • W 101 rocznicę odzyskania niepodległości

  2019-11-15 13:52 - Komentarze (0)  (czytane 435 razy)

  Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym. 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Po latach rozbiorów, powstaniach narodowych, zmaganiach na różnych frontach, Polacy dzięki niezłomności, patriotyzmowi i bohaterstwu wywalczyli wolność. więcej»

  TAGI:

 • „Dla Ciebie Polsko – w stulecie czynu legionowego” – otwarcie wystawy

  2019-11-15 13:44 - Komentarze (0)  (czytane 358 razy)

  Z okazji 11 Listopada Narodowego Święta Niepodległości, z inicjatywy Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn Pawła Zagaja oraz Rady Miejskiej w Nowym Korczynie, odbyło się w dniu 10 listopada 2019 r. w remizie OSP otwarcie wystawy „Dla Ciebie Polsko – w stulecie czynu legionowego”. więcej»

  TAGI:

 • Ślubowanie klasy I i Pasowanie na czytelnika w Brzostkowie

  2019-11-15 13:33 - Komentarze (0)  (czytane 386 razy)

  W dniu 25 października 2019r. w Szkole Podstawowej w Brzostkowie odbyła się ceremonia Ślubowania klasy I oraz Pasowanie ucznia na czytelnika. więcej»

  TAGI:

 • 101 Rocznica Odzyskania Niepodległości

  2019-11-10 11:57 - Komentarze (0)  (czytane 551 razy)

  Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn Paweł Zagaja oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Kazimiera Gołdyn mają zaszczyt zaprosić na uroczyste obchody 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości które odbędą się dnia 10 i 11 listopada 2019 roku w Nowym Korczynie. więcej»

  TAGI:

 • Ślubowanie uczniów klasy I w Szkole Podstawowej w Starym Korczynie

  2019-11-08 14:23 - Komentarze (0)  (czytane 575 razy)

  Dzień 31 października 2019 r. pozostanie na długo w pamięci przedszkolaków oraz uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie. więcej»

  TAGI: