Strona startowa

Aktualności

Za co dzieci kochają św. Mikołaja?

Dodał: dnia - Komentarze ()  (czytane 201 razy)

Tradycyjnie, jak co roku, w sobotę 7 grudnia 2019 r. zawitał do Nowego Korczyna św. Mikołaj. Przyjechał ze swoimi elfami, saniami ciągnionymi przez renifery, aż z dalekiej Laponii. Ubrany był w czerwony strój, z długą białą brodą, która bardzo spodobała się zwłaszcza najmłodszym. więcej»

TAGI:

Renowacja mogiły żołnierskiej na cmentarzu w Nowym Korczynie

Dodał: dnia - Komentarze ()  (czytane 155 razy)

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn Paweł Zagaja informuje, że z inicjatywy samorządu gminnego dokonano odbudowy mogiły żołnierskiej na cmentarzu parafialnym w Nowym Korczynie. Całkowity koszt zadania z uwzględnieniem dokumentacji projektowej i nadzoru budowlanego to ponad 25 tys. zł, dotację na ten cel gmina Nowy Korczyn pozyskała od Wojewody Świętokrzyskiego. więcej»

TAGI:

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Dodał: dnia - Komentarze ()  (czytane 244 razy)

Gmina Nowy Korczyn przystąpiła do programu MRPiPS „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. więcej»

TAGI:

Informacja o zmianie stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dodał: dnia - Komentarze ()  (czytane 381 razy)

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn informuję, iż uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2019 uległa zmianie stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. więcej»

TAGI:

 • Za co dzieci kochają św. Mikołaja?

  2019-12-13 14:06 - Komentarze (0)  (czytane 201 razy)

  Tradycyjnie, jak co roku, w sobotę 7 grudnia 2019 r. zawitał do Nowego Korczyna św. Mikołaj. Przyjechał ze swoimi elfami, saniami ciągnionymi przez renifery, aż z dalekiej Laponii. Ubrany był w czerwony strój, z długą białą brodą, która bardzo spodobała się zwłaszcza najmłodszym. więcej»

  TAGI:

 • Renowacja mogiły żołnierskiej na cmentarzu w Nowym Korczynie

  2019-12-13 13:55 - Komentarze (0)  (czytane 155 razy)

  Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn Paweł Zagaja informuje, że z inicjatywy samorządu gminnego dokonano odbudowy mogiły żołnierskiej na cmentarzu parafialnym w Nowym Korczynie. Całkowity koszt zadania z uwzględnieniem dokumentacji projektowej i nadzoru budowlanego to ponad 25 tys. zł, dotację na ten cel gmina Nowy Korczyn pozyskała od Wojewody Świętokrzyskiego. więcej»

  TAGI:

 • Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

  2019-12-11 12:07 - Komentarze (0)  (czytane 244 razy)

  Gmina Nowy Korczyn przystąpiła do programu MRPiPS „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. więcej»

  TAGI:

 • Informacja o zmianie stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  2019-12-10 13:54 - Komentarze (0)  (czytane 381 razy)

  Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn informuję, iż uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2019 uległa zmianie stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. więcej»

  TAGI:

 • Zmiana harmonogramu odbioru odpadów segregowanych

  2019-12-10 13:17 - Komentarze (0)  (czytane 276 razy)

  W związku ze Świętem przypadającym na dzień 25.12.2019 następuje zmiana harmonogramu odbioru odpadów segregowanych. więcej»

  TAGI:

 • Modernizacja dróg w wąwozach

  2019-12-09 07:48 - Komentarze (0)  (czytane 243 razy)

  Zakończyła się modernizacja dwóch odcinków dróg o łącznej długości 575 metrów w miejscowościach Żukowice i Stary Korczyn wraz z zabezpieczeniem skarpy wąwozu. więcej»

  TAGI:

 • Mikołajki 2019

  2019-12-06 13:13 - Komentarze (0)  (czytane 582 razy)

  Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Korczynie organizują gminną imprezę integracyjną "Mikołajki 2019" na którą serdecznie zapraszają dzieci i młodzież. Impreza rozpocznie się w Remizie OSP w Nowym Korczynie w sobotę 7 grudnia 2019 r. o godzinie 16:00 więcej»

  TAGI:

 • Czyszczone Kominy to mniejszy smog

  2019-12-06 12:48 - Komentarze (0)  (czytane 266 razy)

  Akcja "Czyszczone kominy to mniejszy smog" została uruchomiona w trosce o bezpieczeństwo użytkowników budynków w związku z eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacji. więcej»

  TAGI:

 • Komunikat dotyczący jakości powietrza dla województwa świętokrzyskiego

  2019-12-06 12:26 - Komentarze (0)  (czytane 204 razy)

  Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu więcej»

  TAGI:

 • Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

  2019-12-06 11:38 - Komentarze (0)  (czytane 206 razy)

  „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” więcej»

  TAGI:

 • Informacja

  2019-12-06 10:45 - Komentarze (0)  (czytane 209 razy)

  Szanowni Państwo. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 07 grudnia 2019 roku wszystkie biura Agencji będą otwarte w godzinach 07:30-15:30. więcej»

  TAGI:

 • Uczniowie zyskali nowy sprzęt

  2019-12-05 15:00 - Komentarze (0)  (czytane 277 razy)

  W mijającym roku, szkoły w gminie Nowy Korczyn wzbogaciły się o nowoczesne pomoce dydaktyczne. więcej»

  TAGI:

 • Modernizacja pompowni w Nowym Korczynie

  2019-12-05 14:48 - Komentarze (0)  (czytane 259 razy)

  Zakończyła się modernizacja pompowni próżniowej obsługującej system kanalizacji podciśnieniowej w Nowym Korczynie. W ramach prac, których całkowita wartość wraz z dokumentacją projektową to blisko 1,2 mln zł, wymienione zostały przestarzałe i zużyte urządzenia na nowe i bardziej zaawansowane technologicznie, z uwzględnieniem ewentualnych przyszłych rozbudów. Wykonawcą zadania była firma Flovac Polska z Wrocławia. więcej»

  TAGI:

 • Za odzyskaną wolność

  2019-12-05 14:38 - Komentarze (0)  (czytane 254 razy)

  W podziękowaniu za odzyskaną wolność, jesienną porą – 22 listopada 2019 r. Towarzystwo Miłośników Ziemi Korczyńskiej, przy współpracy z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nowym Korczynie, Gminną Biblioteką Publiczną, Zespołem Szkolno Przedszkolnym, Publiczną Szkołą Podstawową w Starym Korczynie i Publiczną Szkołą Podstawową w Brzostkowie zorganizowało, jak co roku „Wieczór Wspomnień”. więcej»

  TAGI:

 • Informacja

  2019-12-03 11:43 - Komentarze (0)  (czytane 429 razy)

  Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn informuje, iż zgodnie z treścią art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1170), osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o posiadanych nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru. więcej»

  TAGI:

 • Służba przygotowawcza umożliwi Ci pracę w wojsku

  2019-11-29 11:56 - Komentarze (0)  (czytane 306 razy)

  Jeśli masz ukończone 18 lat i nie przekroczyłeś 50 roku życia, nie pełniłeś do tej pory służby wojskowej w jakiejkolwiek formie, masz aspiracje by zostać żołnierzem zawodowym, zadzwoń lub przyjdź do WKU w Busku-Zdroju. więcej»

  TAGI:

 • Komunikat dotyczący jakości powietrza dla województwa świętokrzyskiego

  2019-11-28 14:40 - Komentarze (0)  (czytane 325 razy)

  Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu więcej»

  TAGI:

 • Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

  2019-11-28 14:24 - Komentarze (0)  (czytane 465 razy)

  Informujemy, że w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6c pkt. 2c - tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), zgodnie z którą właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne może przystąpić do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. więcej»

  TAGI:

 • Informacja dotycząca odpadów komunalnych

  2019-11-28 14:16 - Komentarze (0)  (czytane 454 razy)

  Informujemy że w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mieszkańcy którzy zadeklarowali niesegregację odpadów zobowiązani są do zmiany deklaracji na odpady segregowane. więcej»

  TAGI:

 • Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

  2019-11-27 13:26 - Komentarze (0)  (czytane 339 razy)

  Prognoza na dzień 27.11.2019 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) więcej»

  TAGI:

 • Informacja o VII sesji Rady Miejskiej w Nowym Korczynie

  2019-11-22 12:48 - Komentarze (0)  (czytane 631 razy)

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję na dzień 27 listopada 2019 r. (środa) o godz. 9.00 w sali narad w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. Buskiej 7 VII sesję Rady Miejskiej w Nowym Korczynie. więcej»

  TAGI:

 • Wymiana wodomierzy

  2019-11-21 07:09 - Komentarze (0)  (czytane 671 razy)

  Gmina Nowy Korczyn informuje, że w związku z realizacją projektu pod nazwą „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów” na terenie gminy trwa wymiana wodomierzy. więcej»

  TAGI:

 • Akademia z okazji Święta Niepodległości w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Nowym Korczynie

  2019-11-15 14:23 - Komentarze (0)  (czytane 842 razy)

  „Bóg, Honor, Ojczyzna” to słowa bliskie każdemu Polakowi kochającemu swój kraj i te właśnie słowa stały się mottem akademii, która odbyła się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w dniu 8 listopada 2019 r. z okazji Narodowego Święta Niepodległości. więcej»

  TAGI:

 • Modernizacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej w Nowym Korczynie

  2019-11-15 14:16 - Komentarze (0)  (czytane 628 razy)

  Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie informuje mieszkańców miejscowości Nowy Korczyn, że od dnia 18.11.2019r rozpocznie się modernizacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej w Nowym Korczynie. więcej»

  TAGI:

 • Poczet Bagiennych z Wieżycy w Nowym Mieście Korczynie

  2019-11-15 14:01 - Komentarze (0)  (czytane 502 razy)

  Śladem Księcia Bolesława Wstydliwego, świątobliwej jego małżonki – św. Kingi, braci zakonnych franciszkanów, do Nowego Miasta Korczyna w dniu 9 listopada 2019 r. przywędrowała niezwykła grupa pielgrzymów, na czele której maszerował Świętosław herbu Gryff. więcej»

  TAGI: